A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jordaan


 De Jordaan is geen machtige river meer

De bronnen van de Jordaan

De Jordaan is de bekendste rivier van Israël. De Jordaan ontspringt op de Hermon, loopt door het meer van Galilea en mondt tenslotte uit in de Dode Zee. In het voorjaar - als de sneeuw smelt -  is de Jordaan vol water en treedt ze buiten haar oevers. Bij laag water is de Jordaan slechts 20 meter breed, maar bij hoog water wel ongeveer 1 km.

De plaats waar Johannes doopte .De plek heet in de bijbel Betanië, aan de overkant van de Jordaan.(Joh. 1:28).Pniel is de plek bij de Jabbok Zie Pniël.

Ook Jezus laat zich dopen, onderdompelen in het doodswater van de Jordaan. Daarin gaat Hij kopje onder. Dan pas onrtvangt Hij de Heilige Geest. Het water van de Jordaan is voor Jezus symbool van de dood.Lucas 3:21

Op dit moment stroomt nog slechts eentiende deel van de watermassa die er een halve eeuw geleden doorheen stroomde door de benedenloop van de Jordaan.

Jordaanvallei bij Jarmoek

Ook de in rap tempo uitdrogende Dode Zee baart milieudeskundigen al enkele jaren zorgen.

 Omdat er nog maar nauwelijks water vanuit de Jordaan in de Dode Zee terechtkomt, daalt de waterstand daarvan met gemiddeld een meter per jaar.

================================== 

Hier begint de Jordaan.

Op tal van plaatsen was hij doorwaadbaar.Johannes doopte ongeveer vijf kilometer verwijderd van Qoemran, de kloostergemeenschap van de Essenen..De Essenen verlieten de stedelijke cultuur van die dagen en gingen de woestijn in.

Ze deden dat met een beroep op Jesaja:
In de woestijn klinkt de stem van een roepende: Bereid de weg des Heren.

Johannes gebruikt dezelfde woorden als hij over zichzelf spreekt, maar hij predikt geen monnikendom.Hij vestigt de aandacht van alle mensen die naar hem toekomen om gedoopt te worden op Jezus Christus,

Het grote verschil tussen Johannes de Doper en Jezus is dat Jezus er éérder was dan Johannes en Johannes slechts met water doopte, maar Jezus met de heilige Geest.(Joh. 1: 34)

 Doop Johannes

Johannes doopte daar waar de Jordaan uitstroomde in de Dode Zee

Hier zie je hoe de smalle rivier de Jordaan dood loopt in de Dode Zee.

Er zijn daar geen zijrivieren

De Jordaan heeft in de bijbel ook een symbolische betekenis. Het is de grens naar het Beloofde land. Dat land heet Kanaän.

In feestelijke zin is de Jordaan één groot doopvont..

Het volk Israël daalde vanuit de ene over de Jordaanbedding in en klom er aan de andere zijde weer omhoog.

Het volk moest op de oever van de Jordaan 12 stenen oprichten en ook  midden in de Jordaanbedding. Dat was een monument van Gods trouw

Jordaan als grensrivier

De Jordaan is ook vaak gezien als het symbool voor de grens die ons scheidt van het Hemelse Kanaän, het Beloofde Land van de toekomst

 

Israel trok de Jordaan over

Men ziet het veld aan de overkant in groene luister staan

als Israël, 't beloofde land zag over de Jordaan

God, laat ons staan als Mozes hier hoog in uw zonneschijn

en geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn (Gez.290:3 en 6)