A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeruzalem/Opgravingen


Jeruzalem /Opgravingen 

De plek van de recente opgravingen is omcirkeld. Het is de plek even ten zuiden van de El-Aksamoskee

Bij de Tweede Tempel (van Herodes)

De dubbele poorttunnel die de pelgrims omhoogbracht naar het temlpelplein. Deze tunnel ligt onder de El-Aksamoskee. Ik vind het indrukwekkend te denken dat Jezus de schitterende koepelgewelven boven Hem ook gezien heeft, toen hij omhoog liep in deze tunnel naar het tempelplein. De pelgrims kwamen op het tempelplein als het ware uit de grond te voorschijn!

De dubbele poort in het jaar 1890

De Dubbele Poorttunnel

Israëlische archeologen hebben dit jaar (2010) in Jeruzalem spectaculaire opgravingen mogen verrichten even ten zuiden van de El- Aksamoskee.

Zie op de foto de plek die rood omcirkeld is.

Die opgravingen hebben alles te maken met de Tweede Tempel (die van Herodes) en zelfs ook van de Eerste Tempel (die van Salomo).

De moslim autoriteiten van het tempelplein hadden daarvoor  speciaal toestemming gegeven. En wat is dan zo spectaculair dat ze hebben blootgelegd?

 

Laat ik eerst iets vertellen over die Tweede Tempel, de tempel dus die ook Jezus vaak bezocht heeft. En dan denk ik vooral aan de zogenoemde Dubbele Poorttunnel, een brede schitterend overkoepelde ‘passageway’ die de pelgrims vroeger van de Dubbele Poort omhoog naar het  tempelplein bracht.

Ik kreeg daarover van Dr. L. Ritmeyer van de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem interessante gegevens. Leen Ritmeyer is van Nederlandse afkomst en hij heeft 30 jaar de leiding gehad bij de opgravingen in Jeruzalem. Via Google kunt veel interessante informatie vinden. De genoemde tunnel liep van het zuiden naar het noorden.

 

Zo zag de enorm brede trap van de Dubbele Poort er uit.Op feestdagen zag het er zwart van tempelgangers en door-de-weeks  voerden rabbi's en Farizeen gesprekken met het  volk. Hier stelde de 12-jarige Jezus diepzinnige vragen aan de Schriftgeleerden. Je kon op de treden goed zitten.

 

Het was  de hoofdingang voor het bezoek aan de tempel. Bij die dubbele poort bevond zich een onvoorstelbaar brede trap (200 meter breed!!) waarover de duizenden pelgrims op de drie Joodse feesten in de meest letterlijke zin opgingen  naar de tempel.

 

Het was in de tijd van Jezus gebruikelijk dat op deze trappen de Schriftgeleerden gesprekken met het volk voerden. Vermoedelijk zal hier ook de 12 jarige Jezus zijn diepzinnige vragen aan hen gesteld hebben. Als je helemaal boven op de hoogste tree van die trap was gekomen, had je nog niet het tempelplein bereikt, want dan moest je nog verder omhoog door de bovengenoemde tunnels, die Herodes de Grote op een schitterende wijze had laten versieren met koepelgewelven. Die bevinden zich zoals ik al verteld onder de El-Aksamoskee. Ik vind het een wonder dat die gewelven niet in het jaar 70 door de Romeinen verwoest zijn.

Op de foto van de Hebreeuwse universiteit kun je die koepels nog zien. Ook Jezus zal ze vaak gezien hebben, want Hij kwam vermoedelijk ook via deze Dubbele Poort dagelijks in de tempel.

Weet u wie daar ook dagelijks kwam? Of liever:dagelijks neergezet werd door zijn vrienden? Dat was die gehandicapte man over wie Lucas vertelt in Hand. 3:2. Vanaf zijn kinderjaren was hij verlamd en gedwongen om te bedelen. Gehandicapten waren meestal bedelaars. En waar kon je beter bedelen dan bij de hoofdingang van de tempel? Waar het mij nu om te doen is, is dat de pelgrims blijkbaar zo onder de indruk waren van de koepelgewelven van genoemde ‘passageway’ de fraaie brede trappen en de schitterende schoonheid van die dubbele tempelpoort in het zuiden van de stad, dat zij die poort de naam hebben gegeven van ‘de Schone”.Ook de apostelen Petrus  en Johannes gingen via deze poort op naar de tempel en daar troffen ze genoemde verlamde man aan bij de tempel van Salomo 

Archeologe Mazar bij de hoektoren van het poortgebouw uit de 10 e eeuw van de tempel van Salomo.

Opgraving paleis Salomo

 

De tempel van Salomo

 

Dr. Eilat Mazar, de beroemde Israëlische archeologe, heeft in  januari 2010 ten zuiden van de zuidelijke muur van Jeruzalem een grote stenen muur uit de 10e eeuw ontdekt.

Zij schrijft die toe aan koning Salomo in de tiende eeuw v.Chr. Het is een degelijk gebouwde muur van 70 meter lang en zes meter hoog. De muur ligt aan de oostelijke kant van de Ofel, op de westelijke helling van de Kedron vallei. Dr. Mazar verwijst naar 1 Kon 3:1.

 “En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte; hij nam namelijk Farao’s dochter en bracht haar in de stad Davids, tot hij de bouw van zijn huis en van het huis des HEREN en van de muur rondom Jeruzalem voltooid zou hebben".

 

Stad Davids

De stad van David was oorspronkelijk de Jebusburcht op de heuvel Ofel.

Zie bij Stad Davids Jebus. Salomo gaat dáár dus voorlopig met zijn Egyptische bruid wonen en ondertussen gaat hij met groot enthousiasme met behulp van Hiram de koning van Tyrus en Funisische architecten bouwen aan zijn paleis en aan de tempel (1 Kon.6).

In diezelfde periode waarin hij bezig is met de bouw van paleis en tempel, bouwt hij ook een muur om de kleine nieuwe stad Jeruzalem ten noorden van de oude Jebusburcht. Welnu, dr. Mazar is van mening dat zij die muur die aansluit op de oude Davidstad op de Ofel, gevonden heeft. Dat is natuurlijk wel een geweldige vondst. Mannelijke archeologen die het misschien moeilijk kunnen verwerken dat niet zij, maar een vrouw die ontdekking heeft gedaan, vinden haar argumenten niet voldoende. Toen de theologe Dr.Marjo Korpel het zegel van Izebel geïdentificeerd had (zie Izebels zegel) konden mannelijke collega’s het ook niet verdragen dat een vrouw hun te slim was afgeweest. Later werd haar ontdekking toch algemeen erkend. Een deel van genoemde muur van dr. Mazar zou al in 1986 blootgelegd zijn.

 Toch  handhaaft zij haar visie op grond van vergelijkend onderzoek van muren en poorten uit diezelfde periode, namelijk die van Megiddo, Berseba en Asdod.