A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joodse plaatsen


Joodse  plaatsen enfeesten

 

"Die tussen de cherubs woont

 

zongen we in de psalmberijming. De twee cherubs waren de gebeeldhouwde engelen die op het verzoendeksel van de Ark van het verbond  waren geplaatst;Symboliek:God woont bij zijn volk . is  alleen mogelijk door de verzoeningHet verzoendeksel wijst heen naar de Messias die de verzoening tussen God en volk bewerkstelligt

Tempel die Jezus gekend heeft Zie verder gij tempel en tabernakel

 

De twee belangrijkste Joodse heilige plaatsen bestaan niet meer; tabernakel en tempel. De symbolische vervangers zijn synagoge en het huisgezin thuis. De Joden kennen namelijk ook een eredienst in eigenwoning

 Joden en moslims kennen nog vaste lokaties van aanbidding: Jeruzalem en Mekka .Die vallen weg sinds Jezus is gekomen (Joh. 4) De aanbidding van de christenen is niet meer plaatsgebonden!

 

Tabernakel

De Tabernakel was een verplaatsbaar heiligdom, gebruikt door het Joodse volk tijdens de tocht door de Sinaïwoestijn. Het was een soort tent met daarin de ark van het verbod, met daarin de twee stenen tafelen. Voor de ark stond een altaar met een menorah, een zevenarmige kandelaar.

Tempel

De eerste tempel voor offerdiensten werd door koning Salomo gebouw din de tiende eeuw voor Christus.en vier eeuwen later verwoest.De tweede tempel was van 515 voor Chr. tot 70 na Christus, toen deze door de Romeinen verwoest werd. Het gold als een van  de mooiste gebouwen ter wereld. De westelijke buiten muur van deze tempel bleef staan die iss er nu nog steeds als de Western Wall of Klaamuur Als wij naar de kerk gaan, gaan we niet in onze alledaagse plunje.. Dan trekken we ons zondagse pak aan en de dames laten hun keukenschort thuis. Dat is zeker  als we naar een feest gaan. Hoe zag Jezus er uit als Hij  naar de  grote pelgrimsfeesten ging? Wat voor kleed had Hij aan? Dat weten we niet. We weten wel dat Hij er keurig verzorgd moet hebben uitgezien. (Zie Jezus uiterlijk (9)Het waren vrouwen uit  de hogere standen die uit eigen middelen zijn  leding verzorgden – Hij moet er keurig verzorgd hebben uitgezien. We weten  dat Hij de drie grote pelgrmisfeesten van de joden heeft bezocht.  Wat waren dat voor fees?

Joodse pelgrimsfeesten

Paasfeest

Jezus is op het Joodse paasfeest opgestaan. Op dit paasfeest werden de eerstelingen van de tarweoogst aangeboden in de tempel. Hij wordt daarom de Eersteling genoemd, de Eerstgeborene uit de doden  Op het joodse Paasfeest vierde men de uittocht uit Egypte, wij de bevrijding van de dood.

Pinksterfeest

Op het Joodse Pinksterfeest werden de eerste producten van de gersteoogst aangeboden. De 3.000 joden die op het joodse Pinksterfeest tot geloof in Christus kwamen zijn de eerstelingen van de oogst van de Heilige Geest. Men vierde de wetgeving op de Sinaï Wij vieren  op het Pinksterfeest de komst van de Heilige Geest.

Loofhuttenfeest

Het derde joodse pelgrimsfeest was het Loofhuttenfeest. Door het dak van de loofhut moest men de sterren kunnen zien. Men herdacht de woestijnreis en de intocht in Kanaän. Heel simpel geformuleerd zou je kunnen zeggen: de uittocht vierde men op Pasen, de doortocht vierde men op Pinksteren en het Loofhuttenfeest vierde men de  intocht in Kanaän.