A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jaartelling (2)


Jaartelling (2)

 

We weten dat  de Joden hun jaartelling laten beginnen in het jaar waarvan zij meenden dat God de wereld had geschapen.

 

 

Onze jaartelling begint met de geboorte van Christus. Het Koninkrijk van God is niet gebouwd op militaire of economische macht, maar op Gods liefde   De aanbidding van de herders.

 

De Grieken lieten hun tijdrekening beginnen met de Olympische spelen.

In Olympia stond ook een machtige tempel van Zeus. De

Spelen waren toch ook wel enigszins religieus, al waren de Spelen een beeld van de groeiende macht van de Griekse stadstaatjes.

 

 

Na keizer Constatijn wordt Christus vooral afgebeeld als de Pantocrator, de Almachtige.Niet meer als een lam of als de Goede Herder. Hier weerspiegelt zich de geest vgan de tijd.De keizer iedentificeerde zich met deze pantocrator.

 

 

 

 

 De Griekse jaartelling  begint in het jaar  waarop de Olympische Spelen begonnen en de Griekse staten politiek gingen samenwerken. De Romeinen rekenden vanaf het jaar waarop Rome werd gesticht (ab urbe condita- a.u.c)).   En de islamitische jaartelling?  Die begint vanaf de vestiging van Mohammed als profeet en politiek leider in Medina. Weet u wat mij zo  is opgevallen? Dat de Griekse, Romeinse en islamitische jaartelling een politieke grondslag hebben en de Joodse en de christelijke jaartelling een religieuze. Laten we dat eens even gaan bekijken.

 

Jaartelling van de moslims

 

 

 

De op een na grootste moskee staat in Medina. Vanuit Medina heeft de islam zich verspreid over de hele wereld.

Het is een religie met een grote politieke en economische. macht

 De moskee van Mekka

 

 

  Onze jaartelling is totaal anders dan de islamitische jaartelling. De laatstgenoemde begint in het jaar 622.Onze jaartelling  begint bij de geboorte van Jezus. Dat is ons ijkpunt. Het is nu 13 november  Anno Domini, in het  jaar van de Heer. Dominus betekent ‘Heer’. Daarvan is ook het woord ‘dominee’  afgeleid.  Maar de dominee is géén Heer. Hij is predikant of pastor. Hij verkondigt het Woord en Hij weidt de schapen.  Christenen beginnen dus te tellen bij Jeuzs’ geboorte. De Romeinen begonnen te tellen vanaf de stichting van de stad Rome. Wanneer begint dan de jaartelling van de moslims? Die begint met de Hijra de (e)migratie van Mohammed van Mekka naar Medina. In Mekka vertegenwoordigde  hij een minderheid. Hij was daar een profeet zonder politieke macht. In Medina werd hij met open armen ontvangen. Daar kreeg hij ook grote politieke macht. Hij was daar profeet en staatsman. Religie en politiek gingen samen in hem. Die overgang is voor de islam cruciaal. Het succes van de islam is grotendeels te danken aan het samengaan van religieuze  en militaire factoren.

Dat was altijd ook de grote valkuil van het christelijk geloof.

 

Byzantijnse rijk

 

In het jaar 312 kwam Constantijn aan de macht. De keizer kreeg een visioen waarin hem gezegd werd dat hij in het teken van het kruis de overwinning zou behalen in een strijd waarin hij was gewikkeld. De regeerperiode van Constantijn bleek een keerpunt in het christendom. Christenen werden niet meer  vervolgd, maar het christendom werd staatsgodsdienst. Constantijn liet  grote kerken bouwen, zowel in Rome als in het naar hem genoemde Constantinopel. Maar na 312 werd het christelijk geloof steeds meer vereenzelvigd  met politieke  en militaire macht. In het Byzantijnse rijk werd het kruis vaak verwisseld met het zwaard. Trouwens Constantijn was zelf niet zo christelijk. In 326 vermoordde hij zijn vrouw en zijn zoon. Hij bleef bovendien ook de Romeinse goden dienen. Daarom is het terecht dat de christenen hun jaartelling  niet lieten beginnen bij een militaire overwinning maar de geboorte van Jezus.

 

Annus  domini, Jaar van de Heer

  

 Wij leven Anno Dopmini. De islamitische tijdrekening begint bij een militaire en politieke overwinning van Mohammed in Medina. Maar de christelijke jaartelling begint bij de geboorte van Jezus.  Het christendom begint ook niet bij de overwinning van Constantijn in 312. Het Gods rijk rust niet op geweld en politieke macht. De kruistochten waren in flagrante strijd met het christelijk geloof en christelijke naastenliefde. Vaak waren de moslims barmhartiger dan de christenen.

 

Het Godsrijk komt niet met geweld.

 

De basis van het Godsrijk is het ‘Bergredechristendom’. (Zie bij Bergredechristendom). Christus heeft nooit macht gehad. Hij ging niet de weg van het geweld, maar de weg van het kruis.

De islam heeft vooral successen geboekt door  talloze militaire veroveringen. Na de dood van Mohammed werden in dertig jaar, het Arabische Schiereiland, grote delen van Perzië en delen van Noord-Afrika veroverd. Politiek en religie vielen in de islam samen.