A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joodse Kranten


Judea Post

 

Menorah voor het parlementsgbouw in Jeruzalem

Joodse krant uit bijbelse tijd

Onder de denkbeeldige naam Judea Post heb ik onder Allerlei vier Joodse kranten samengesteld die ons wat achtergrondinformatie kunnen geven over een periode uit de wereld van de bijbel.

Makkabeen

De eerste krant gaat over De bevrijdingsstrijd van de Joden onder de Makkabeeën (165 voor Chr.) .

We lezen hier over de intocht van Judas de Makkabeeër in Jeruzalem.

Hoe hij een begin gemaakt heeft met de herstelwerkzaamheden van de ontwijde tempel.Er was namelijk iets verschrikkelijks gebeurd dat de Joden tot in het diepst van hun ziel had geschokt.

 Antioches Epifanes had een altaar voor de god Zeus in de tempel laten bouwen waarop dagelijks zwijnenvlees geofferd werd..

Judas de Makkabeeër veroverde stad en tempel Er kwam een speciale dankdag voor de viering van de inwijding van de tempel .

In Joh. 10:22 worden wij hieraan herinnerd.Daar is sprake van het Chanoekafeest. Dit feest werd gevierd tijdens de donkerste dagen van het jaar "Het was winter'' lezen we bij Johannes. Het Loofhuttenfeest en het Chanoekafeest waren beide feesten van het licht.

Overal werden fakkels en toortsen aangestoken op het feest van de Inwijding van de tempel Zonder twijfel is er een verband tussen Jezus' woorden :"Ik ben het Licht der wereld" (Joh.8:12) en deze twee feesten die ongeveer 2 maanden uit elkaar lagen.

 Schrikbewind Herodes

De tweede krant gaat over Het schrikbewind van koning Herodes
(4 voor Chr.,Joodse tijdberekening)

Herodes heeft 3 dagen voor zijn dood zijn laatste wilsbeschikking ingrijpend veranderd. Als gevolg daarvan werd niet Herodes Antipas tetrarch (viervorst) van Judea, maar Archelaüs. We komen deze naam ook tegen in de bijbel.

 Als Jozef, Maria met de peuter Jezus na de dood van Herodes terugkomen uit Egypte en ze zich willen vestigen in Judea, hoort hij dat Archelaüs de zoon van Herodes de baas is geworden in Judea.

En Jozef weet dat hij geen haar beter is dan zijn vader. Daarom durft hij niet in Judea te blijven, maar wijkt hij uit naar Galilea.(Matt.2:22) "Maar toen Jozef hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes had opgevolgd durfde hij niet verder te reizen." Verder lezen we in deze krant over de lijst van slachtoffers van Herodes en de tragische dood van koningin Mariamne op het schavot.

 

Keizer Claudius

De derde krant brengt verslag uit over Het optreden van keizer Claudius die Joden uit Rome weerde (44 na Chr), Zijn naam komen we ook in de bijbel tegen. (Hand. 18:2) Hij gebood dat alle Joden Rome moesten verlaten omdat zij op aanstoken van een zekere "Chrestos" voortdurend onlusten veroorzaakten ( christenen uit de Joden en christenen uit de heidenen)Dat vermeldt een beroemde Romeinse geschiedschrijver.

 Ook Aquila en Priscilla moesten toen uit Rome vertrekken.De keizer wilde bovendien een standbeeld van zichzelf in de tempel van Jeruzalem oprichten.

De joden waren uitzinnig van vreugde toen ze hoorden dat hij uit de weg was geruimd. Dat is het voorpaginanieuws van de derde krant.

Nero de christenvervolger

De vierde krant gaat over de ziekte van nerosis, de krankzinnigheid van keizer Nero.

Nero ging over lijken, ook dat van zijn moeder. De dood van Nero (66 na Chr).

In deze krant lezen we over de keizer op wie Paulus zich heeft beroepen. Keizer Nero!

Hij gaf de christenen de schuld gaf van de brand die Rome verwoestte (66 na Chr.) Onder het Rome van Nero heb ik een reportage geschreven van de vreselijke vervolging die toen losbarstte onder deze keizer.In deze krant stelt een lezer ook de vraag aan de eindredacteur wie de Nazareners zijn..

Zo werden de christenen in die tijd ook wel genoemd.

Hij antwoordde dat zij de volgelingen zijn van een zekere Joshua Deze Joshua ging volgens hem rondbazuinen dat hij de verlosser was.

De kranten heb ik samengesteld uit historische gegevens en bronnen van de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem.