A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeruzalem / Hoofdstad


 

Jeruzalem hoofdstad

Sionsheuvel  

  

Het paleis van de hogepriester stond op de Sionsheuvel. Als je in de oude stad Jeruzalem staat en je naar het zuidwesten kijkt, zie je daar een heuvel die de omgeving domineert en die de naam Sionsheuvel draagt.

 

 

Deze naam is bekend uit de Bijbel en de meest voor de hand liggende verklaring is dat op deze Sionsheuvel de oudste resten van Jeruzalem liggen. Hier zou dus ook de stad van David moeten liggen. De opgravingen hebben ons echter geleerd dat dit niet het geval is.

 

 Ofel

 

 

 Niet de monumentale Sionsberg, maar de veel lagere, ernaast gelegen Ofel blijkt de stad Davids te hebben gedragen. Oorspronkelijk zal dus de poëtische naam van Jeruzalem, Sion, met de Ofel verbonden zijn geweest. Waarom nu deze heuvel en niet de strategisch betere huidige Sionsheuvel? Dat is vanwege de watervoorziening!Aan de zijkant van de Ofel vinden we een - ook nu nog- werkende bron, die beroemd is geworden door de Hizkiatunnel. Het is de zogenoemde Gihonbron. Zie daar. Het alleroudste Jeruzalem op de Ofel was maar heel klein voordat het de hoofdstad werd van de verenigde rijken van Juda en Israël. De oorspronkelijke plaats van de stad Davids werd vergeten en werd later gezocht op de veel hogere westelijke heuvel die de naam Sion krijgt. Nog veel later gaat de naam Sion over op heel Jeruzalem als een poëtische naam. Sion wordt dan de woonplaats van God. We moeten de Sionsheuvel niet verwarren met de veel noordelijker gelegen berg Moria, waar Salomo de tempel bouwde. Het centrum van Jeruzalem lag daarom in de tijd van Jezus een behoorlijk eind ten zuidwesten van het tempelcomplex. Jezus kwam vaak in het tempelcomplex, maar tijdens zijn verhoor werd hij naar de Sionsheuvel gebracht in de paleizen van de hogepriester en van Herodes, waar Hij voor Pontius Pilatus verscheen. Pilatus woonde daar  tijdelijk, want zijn residentie bevond zich in Caesarea aan Zee. Tijdens het Pascha kwam hij echter naar Jeruzalem.

 

Uit de oude doos

Hier onder laat ik u enkele foto's zien die genomen zijn in het jaar 1890. Interessant, niet?

En dit is dan de Kedronvallei uit 1890. Toen waren er volkstuintjes, maar nu zijn er huizen gebouwd. Op de foto kun je nog goed zien hoe Jezus afdaalde in het dal om  de Olijfberg te bekliummen. Rechts bevond zich een stenen trap Ziet u het?

Betanie. Hier logeerde Jezus dikwijls  bij Lazarus en zijn zussen Martha en Maria. Hier was Lazarus ziek en wekte Jezus hem op.

De mestpoort.Toegang tot de stad vanuit het zuiden.Geiten en schapen deden er hun behoeften. Vandaar die naam.Via deze poort kwam men vanuit de stad ook in het Dal der zonen van Hinnom, waar destijds kinderoffers gebracht waren. In de tijd van Jezus stonk het er vreselijk. Brandende kadavers. Het was de plaats waar" de worm niet stierf en het vuur niet uitgeblust werd", Symbool van de hel.Het smeulde er altijd.Het was de,vuilnisbelt van Jeruzalem! Plek van onheil!

Koning David Hotel

Religieuze processie bij de Jaffapoort

Dubbele poort onder de El Aksamoskee. Deze poort gaf toegang vanuit het zuiden naar het tempelplein. Ik meen dat die poort nu niet meer toegangkelijk is

Stad Davids  Dit was vroeger de Jebusburcht op de heuvel Ofel

Foto van Jeruzalem uit 1890.Hier kun je nog  beter je een voorstelling maken hoe Jeruzalem er vroeger heeft uitgezien

Foto uit 1890 waar we vanaf de Olijfberg over het Kedrondal heen kijken naar Jeruzalem. Deze foto lijkt meer op het Jeruzalem dat Jezus zag toen hij  van Betanie afdaalde.

Plattegrond stad in tijd van Jezus

Rouwvuurheuvel voor de koningen van Juda. Als een koning was overleden werd hij hier begraven en het rouwbericht via een groot vuur cverspreid.

Siloahtunnel 

Hier zijn opgravingen naar het paleis der Makkabeeen bij de zuidelijke muur van Jeruzalem

Waarom koos David Jeruzalem als zijn zetel ? De stad behoorde immers noch tot Efraïm noch tot Juda? 

       De Jubusieten woonden er. Zonder twijfel is Davids voorliefde voor Jeruzalem beïnvloed door twee zaken. Allereerst door de voortlevende herinnering aan de ontmoeting van Abraham met Melchizedek.

Toen Abraham uit het noorden terugkeerde na zijn overwinning op Kedorlaomer, ontmoette hij vlak bij Jeruzalem  Melchizedek de priester-koning van Salem. 

 Hij sprak een zegen uit over Abram en  verraste hem met brood en wijn. (Gen.14:18) Enige tijd later keerde de aartsvader naar dezelfde vallei terug om van daaruit samen met Izak de Moria te beklimmen."Ga naar het gebied waarin de Moria ligt. 

Platteland 1890 (Intermezzo) 

Kefar Melek. Palestijns dorp uit 1890. Zo zullen de dorpen er ook uitgezien hebben in de tijd van Jezus. Die dorpen hadden geen enkele winkel. Ook geen bakker.

Donkere kloof bij Michmas.De herder moest soms met de kudden door zo'n donkere kloof.In het duister van die bergspleet  waar de overhangende rotsen elk zonnestraaltje tegenhielden, hielden de wolven, hyena's, jakhalzen  en (niet te vergeten de dieven) zich schuil.   De schapen wisten: de herder beschermt ons. Zijn puntige knots en zijn slingerstaf met steenjes zal ons beveiligen. Ps 23 De HEER  is mijn herder

 

 

Daar moet je Izak offeren (Gen.  22 : 2) ". En tegen het einde van zijn regeringsperiode kocht David de kale top van de berg Moria van de Jebusiet Arauna, die hem als dorsvloer gebruikte (2 Sam.  24: 18-25) en richtte er een altaar voor Jahweh op. (boven op de top woei het dikwijls en om te dorsen had je wind nodig!)Toch was Jeruzalem voorlopig nog niet het hart van Israël. 

De Jebusieten behielden de vesting tot aan de tijd van David. Ze moesten de vesting pas opgeven toen David koning werd over Israël omstreeks het jaar 100.

Jeruzalem is  eeuwen lang een enclave gebleven  in Israël 's gebied! In onze tijd staat er de zogenoemde Rotskoepel

Dit is de bekende Rotskoepel of Dom van de rots. Hij is gebouwd op de top van de berg Moria, de tempelberg. Veel mensen denken dat deze rotskoepel een moskee is.

Het is echter nooit een moskee geweest.  Dit gebouw moest Joden en christenen laten zien dat hun geloof vervangen was door de islam.

Op de muur van dit gebouw las ik: Er is slechts één God.  Het is ver van zijn glorie een zoon te hebben. De glorie van God is juist dat hij zich heeft laten kennen door zijn Zoon.

Op deze foto kijken we in oostelijke richting naar de Olijfberg, waar Jezus heel vaak verbleef.

Deze heldere foto is van nog grotere hoogte genomen. Links de Klaagmuur.  Rechts bij de grijze koepel van de El Aksamoskee waren vroeger de Huldapoorten in de zuidelijke stadsmuur en waar nu deze moskee staat bevonden zich vroeger de koninklijke hallen waar Jezus sprak en leerde. Helemaal rechts zie je de Olijfberg

Op dit kaartje zie je hoe Jezus na het Laatste Avondmaal op de Sionsberg (Cenakel) via de trappenstraat de Sionsberg (in de Bovenstad) is afgedaald en via het Tyropoeondal naar Getsemané is gelopen, na de lofzang gezongen te hebben.

 Trappenstraat

Na zijn arrestatie in de Olijvenhof van Getsemané is Jezus als arrestant via het Kedrondal  en dezelfde trappenstraat  langs  de Siloamvijver naar het paleis van de Hogepriester gebracht door de tempelpolitie. Zie foto.  De Via Dolorosa liep van de burcht Antonio (Heilige Grafkerk) – Golgota. Zie

 

Geselplaats van Jezus in paleis van de hogepriester 

 

Daaronder bevond zich diep in de rotsen uitgehouwen de kerker waar Jezus in is neergelaten met een touw onder zijn oksels in de nacht van donderdag op vrijdag

            
 Siloamvijver

Trappenstraat van  het paleis van de hogepriester die voert naar  de Siloamvijver. Nadat Jezus op de berg Sion het Heilig Avondmaal had ingesteld daalde hij met zijn leerlingen de lofzang zingend af naar Getsemané. 

Er is geen enkele twijfel aan: hier heeft Jezus gelopen met zijn leerlingen. Hier is Hij zingend het grote lijden tegemoet gegaan.

Deze weg omhoog was daarentegen een stuk van zijn lijdensweg als arresta (met de poorten)

 

Muren van Soleiman

De muren van Jeruzalem zijn afkomstig uit verschillende bouwperioden.  Zij werden door de Turken onder leiding van hun beroemde sultan Suleiman de Grote in 1542 herbouwd. In de muren die een omtrek hebben van 4 km en gemiddeld 12 meter hoog zijn, bevinden zich 34 torens en 8 poorten.

Opvallend is dat de berg Sion met het paleis van de Hogepriester niet binnen de stadsmuren is getrokken.  Toen Soleiman dit constateerde schijnt zij zo boos geworden te zijn dat hij de verantwoordelijke opzichters liet executeren.

Hoe konden zij zo dom zijn om de stad van David, Sion buiten de muren te sluiten!

Noordelijke muur De Damascuspoort, Nieuwe poort en de HerodespoortOostelijke muurLeeuwen-of Stefanuspoort, Gouden poort, in 1530 dichtgemetseldZuidelijke muurMestpoort en de SionspoortWestelijke muurJaffapoort

Hier zie je weer dat de oude stad Jeruzalem buiten de huidige stadsmuren ligt.