A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jordaan nu


 

 Jordaan nu

 

De eens zo machtige riveri is nog maar een klein strompje

Tegenwoordig is het diep treurig gesteld met de Jordaan. Hoe komt dit toch? Dit komt omdat 90 %  van het water van de Jordaan en haar toegangsrivieren  door Syrië, Israël en Jordanië wordt afgetapt .

Bovendien moet de rivier het nu doen met water dat uit de grond spuit. De pijp levert zout water dat zich mengt met het rioolwater dat ernaast wordt geloosd.Ontzilting van het zeewater en zuivering van het rioolwater zou de oplossing zijn, maar dit is erg duur.De laagste rivier van de wereld dreigt ten onder te gaan aan vervuiling en lage waterstand. In het Hebreeuwse woord voor Jordaan zitten de stamletters voor ‘afdalen’.Over een afstand van 373 kilometers daalt de rivier zevenhonderd meter af. Smeltende sneeuw van de Hermon komt  via  kleine riviertjes en beekjes uiteindelijk in de Jordaan terecht.

De Jordaan is nu nog maar klein riviertje

Nu is het meer van Galilea  weliswaar het grootste zoetwaterreservoir van Israël, maar achter de Degania-sluis ten zuiden van het meer van Galilea, is het zoete water al gauw verdwenen. Daarna moet de rivier het doen met sterk vervuild water. Je kunt daarom wel begrijpen, dat de plaats waar nog steeds veel toeristen zich laten dopen net achter de Degania sluis ligt, want daar is het water nog zoet en niet vervuild.Daar is de doopplaats Yadenit aangelegd met veel parkeerplaatsen voor touringcars en natuurlijk is er ook een koffieshop.

Dit is de Yarmuk-vallei. Hier stroomt de Yarmuk in de Jordaan.In de oudheid had dit gebied zo’n rijk plantenleven dat het “De poort naar de hof van Eden”genoemd werd. Hier voerden de moslims een succesvolle veldslag tegen de Byzantijnse christenen Hier bevinden zich ook de imposante ruïnes van het kruisvaarderskasteel Belvoir

Doop van Johannes

Dat is  een andere plek dan de plaats die de traditie toewijst voor de lokalisering van de doop van Johannes.De traditionele doopplek is Qasr El-Yahud  ten noorden van Jericho.Deze plaats met de verlaten kloosters er omheen bevinden zich in een afgesloten militair gebied.Of Johannes  gedoopt heeft aan deze kant van de Jordaan of aan de overkant is niet bekend. Het kan ook aan de Jordaanse kant geweest zijn, want 2000 jaar geleden woonden de Joden ook ten oosten van de Jordaan.