A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus uiterlijk (6)


 

Jezus op Joodse feesten

 

 

 

Soekka

 

Als wij naar de kerk gaan, gaan we niet in onze alledaagse plunje.. Dan trekken we ons zondagse pak aan en de dames laten hun keukenschort thuis. Dat is zeker  als we naar een feest gaan. Hoe zag Jezus er uit als Hij  naar de  grote pelgrimsfeesten ging? Wat voor kleed had Hij aan? Dat weten we niet. We weten wel dat Hij er keurig verzorgd moet hebben uitgezien. (Zie Jezus uiterlijk (9) – Hij moet er keurig verzorgd hebben uitgezien. We weten  dat Hij de drie grote pelgrmisfeesten van de joden heeft bezocht.  Wat waren dat voor feesten? Ik noem ze hieronder:

  Joodse pelgrimsfeesten

Paasfeest 

 

 Jezus is op het Joodse paasfeest opgestaan. Op dit paasfeest werden de eerstelingen van de tarweoogst aangeboden in de tempel. Hij wordt daarom de Eersteling genoemd, de Eerstgeborene uit de doden  Op het joodse Paasfeest vierde men de uittocht uit Egypte, wij de bevrijding van de dood. 

 

Pinksterfeest 

 

Op het Joodse Pinksterfeest werden de eerste producten van de gersteoogst aangeboden. De 3.000 joden die op het joodse Pinksterfeest tot geloof in Christus kwamen zijn de eerstelingen van de oogst van de Heilige Geest.Men vierde de wetgeving op de Sinaï Wij vieren  op het Pinksterfeest de komst van de Heilige Geest 

 

Loofhuttenfeest

 

Het derde joodse pelgrimsfeest was het Loofhuttenfeest.Door het dak van de loofhut moest men de sterren kunnen zien. Men herdacht de woestijnreis en de intocht in Kanaän. Heel simpel geformuleerd zou je kunnen zeggen: de uittocht vierde men op Pasen, de doortocht vierde men op Pinksteren en het Loofhuttenfeest vierde men de  intocht in Kanaän. 

Joodse feesten

Jezus uiterlijk was vol angst en  vreugde( zie voor de foto’s bij Joodse Feesten)

 

Jezus trok rond in Galilea(Joh. 7).Hij wist dat de Joodse clan in Jeruzalem  op Hem loerde. Ze wilde Hem liquideren. Zijn broers geloofden toen nog niet in Hem. Ze zeiden:’Jeshoea, jij moet  naar de stad gaan als je bekend wil worden. Jij wil toch carrière maken?Populair worden?Dan moet je zeker naar het Loofhuttenfeest in de tempel gaan.Jezus gaat niet met zijn broers mee, maar later gaat Hij toch als het feest al aan de gang is. Hij gaat incognito.We lezen dat in Johannes 7.  Jezus heeft dat Loofhuttenfeest met gemengde gevoelens bezocht. Het was voor Hem een vrolijk en uitbundig feest.Maar het was toch ook een levensbedreigende tocht. De leidinggevende figuren wilden Hem  om het leven brengen.Om iets  vanhet vrolijke element weer te geven maaak ik u attent op het bestand Jezus uiterlijk (6)Het uiterlijk van Jezu is een vermenging van angst en vreugde.Hij kan aan zijn volk laten zien dat Hij alleen de Levensbron is.We weten niet welk kleed Jezus droeg.

 

We weten ook niet of hij in een sukka gewoond heeft.Zie ook bij Loofhuttenfeest.

 

Jezus uitbundig genoten hebben van de Joodse feesten Hij wist dat Hijzelf het middelpunt was van die feesten. Met goddelijk gezag en messiaans bewustzijn verkondigde Hij dat Hij zelf het stralende middelpunt was van al die feesten

 

Zie onder Joodse Feesten deschitterende foto's die ik uit Israel heb gekregen over het Loofhuttenfeest