A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jericho / prehistorie


Jericho en prehistorie 

Joshua fit the battle of Jericho  … and the walls came tumbling down 

 

Neolitische toren van Jericho

De site van het Oude Testament van Tell el Sultan van Jozua' s  tijd bevindt zich aan de horizon en vertegenwoordigt de stad die verwoest is door Jozua.

Op de voorgrond de stad die Herodes herbouwde

Cyclopische muren van het prehistorische Jericho die nog zonder metselkalk gebouwd zijn.

Een van de eerste opgravingen

Jozua had de Israëlieten Palestina binnengeleid omstreeks 1500 v. Chr. Archeologe  Kathleen Kenyon heeft jaren geleden een kolossale muur opgegraven die  gebouwd blijkt te zijn 6000 jaar voor Jozua  Jericho veroverde. Die muur kan dus nooit de muur zijn waar de bekende song het over heeft. Dit neemt natuurlijk niet weg dat haar opgravingen ons veel interessante informatie geeft over de prehistorische steden.

 Archeologie

In archeologisch opzicht is Jericho zeer interessant.

Uit de tijd van Jozua is eigenlijk niets teruggevonden, maar wat uit de diepste lagen overtuigend is aangetoond is, dat de oudste bewoners op deze plek reeds zeven duizend jaar vóór Chr. een ommuurde stad  hebben gebouwd. In de tijd van de intocht waren volgens de archeologie Jericho en Ai niet bewoond. Hoe kunnen we dat verklaren?

Koert van Bekkum heeft onlangs (18 Maart 2010) aannemelijk gemaakt dat Jozua 9-13 een dubbele bodem heeft. Het intochtverhaal in Jozua gaat volgens hem ook over het Davidische koningshuis. Het is namelijk opvallend dat de veroverde regio's en de niet veroverde regio's in Jozua precies samenvallen  met de veroverde en niet veroverde regio's in Davids tijd.Jozua beschrijft volgens hem de situatie van de diverse regio's vanuit zijn eigen tijd, dat is 4 eeuwen eerder, eind 9e eeuw voor Christus. De Bijbelschrijver van het boek Jozua heeft volgens mij de geschiedenis  gebruikt en aangepast aan zijn visie dat God de overwinning heeft gegeven en dat hij met de verovering van Jericho zijn heilsplan realiseert. De meer definitieve vervulling van de landbelofte vindt plaats tijdens het koningschap van David en Salomo.

Ik laat allerlei archeologische problemen nu maar rusten. Veel interessanter is voor ons het Jericho uit de tijd van Jezus.