A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus uiterlijk (7)


Jezus uiterlijk (7)

Gebedsriemen

 

Gebedsriemen

 

Gebedskleed Messiaanse gemeente Tel Aviv

Christenen van de Messiaanse gemeente te Tel Aviv Dirt is een zeer levendie christelijke gemeente, die nog vasthoudt aan joodse elementen


 

 

Wat zijn gebedsriemen (Tefilien)? Het zijn leren riemen die een klein doosje met een Bijbeltekst bevestigen op de linkerarm en op het voorhoofd. Die tekst is Deut.6:4 :Hoor, Israël, de HERE is onze God; de HERE is één.U zult de HERE Uw God liefhebben met geheel uw hart.U zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken als u in uw huuis zit. U zult het als een teken op uw hand binden en het zal een voorhoofdband tussen uw ogen zijn.

Droeg Jezus tefilien? We weten het niet. Hij had ze niet nodig. Jezus had dag en nacht contact met zijn hemelse Vader. Die relatie was er altijd. Elke minuut.

 

Brede gebedsriemen

 

In Matt. 23:5 lezen we een directe verwijzingnaar deze riemen. De Farizeeën maakten hun gebedsriemen breed. Iedereen moest immers zien hoe vaak zij baden.

 

Achttiengebed

 

Gebedsriemen droeg je slechts  driemaal per dag tijdens het reciteren van het Achttiengebed.De Farizeeën baden de hele dag door. ‘U Ult u geen rabbi laten noemen, want één is uw meester en u ben allen broeders’ (Matt. 23:5) Het is mogelijk dat Jezus reageert op een nieuwe trend, dat gewone joden zich rabbi, (meester) lieten noemen en extra brede gebedsriemen droegen. Maar dat is slechts een vermoeden.

 Nieuwe trend?

 

Het is mogelijk dat het hier gaat om een nieuwe vorm van leiderschap gaat. Joden die zich rabbi lieten noemen, maar daarvoor niet opgeleid waren. Wellicht hadden ze bijzondere gaven en lieten zich toch rabbi= meester noemen/ Jezus wil zeggen niemand mag zich boven een ander verheffen. Jullie zijn allemaal broeders en zusters. Zo noemen gemeenteleden dan ook elkaar.