A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joppe / Jaffa


 

 Joppe

Het Bijbelse Joppe heet nu Jaffa en is een voorstad van Tel Aviv. Zie Tel Aviv / Jaffa.Joppe is bekend omdat Dorcas daar woonde en ook Simon de leerlooier er zijn bedrijf had.

 

Vanuit Jaffa kun je heel duidelijk de wolkenkrabbers van Tel Aviv zien!
Tel Aviv betekent lenteheuvel. De nieuwtestamentische naam voor Jaffa is Joppe. Simon de leerlooier woonde er en Dorcas  Drie namen voor deze havenstad dus: Jafo (OT). Joppe (NT.) en Jaffa vandaag

Toen Salomo zijn voorbereidingen trof voor de bouw van de tempel, werd Joppe als havenplaats gebruikt. toen heette die stad Jafo. Koning Hieram van Tyrus beloofde hem:Dan zullen wij bomen vellen de Libvanon, zoveel u nodig hebt, en ze u in vlotten over zee naar Jafo brengen. en U kunt ze naar Jeruzalem vervoeren (2 Kron. 2:16)

 

 

Zeer oude trappenstraat die naar de zee leidde waar Simon een leerlooierij bezat 

 

 

 Dorcas

Hier in Joppe woonde Dorcas. 

 Haar Joodse naam was Tabita. Zij was een volgelinge van Jezus en zij deed heel veel goeds voor anderen (Hand. 9:36). 

Ze was handig met naald en draad en zij had veel tunica's en mantels gemaakt voor de arme weduwen van het stadje (Hand. 9: 39)

Maar Dorcas werd ziek en stierf.

De volgelingen van Jezus hebben toen de apostel Petrus dringend gevraagd naar Joppe te komen. Petrus bevond zich toen in Lydda en hij ging direct mee naar Joppe  met de mannen die zijn hulp hadden ingeroepen. 

Daar greep hij de hand van Tabita en zei Tabita, sta op! (Hand.  9:40).

 Dorcas is ook de naam van een christelijke hulporganisatie die actief is in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ze geeft sociale hulp, structurele hulp en financiële hulp.

 

Simon de leerlooier

Hier in Joppe heeft Petrus ook enige tijd gelogeerd bij Simon, een leerlooier (Hand.  9:43)

 Een leerlooierij stonk ontzettend en daarom was er in die tijd al het voorschrift dat een een leerlooier zijn  bedrijf bij de zee moest uitoefenen.

 Dat was nog niet zo lang geleden ook in Harderwijk zo.  Nu had deze Simon niet alleen zijn bedrijf aan de zee, hij woonde er ook (Hand. 10:6)

Ik vind Jaffa wel iets op Urk lijken.  Er is een vismarkt en langs de haven zijn tal van visrestaurants.

Je kunt vanuit Jaffa de kust met de hoge flats van Tel Aviv zien liggen.

Tel Aviv werd gesticht vanuit Jaffa en ligt even ten noorden  van deze moderne stad. Tel Aviv betekent: heuvel van de lente.

 

 Centurio Cornelius

Hier  in Jaffa werd Petrus ook ontboden door een centurio  van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette (Hand. 10:1). 

Deze Romeinse officier woonde in Caesarea aan de zee, de residentie van de stadhouder. 

 Toen is Petrus van Joppe naar Caesarea vertrokken en dáár heeft hij een zeer indringend gesprek gehad met deze Romeinse officier.

Je vindt in Caesarea nog allerlei herinneringen  uit die tijd zoals een Romeins aquaduct en amfiteater.

 Zie bij Caesarea aan Zee.

Ruïnes van een kruisvaardersburcht en Romeinse zuilen uit de tijd van Cornelius  aan de Middellandse Zee

U vindt dit gesprek uitvoerig door Lucas opgetekend in het tiende hoofdstuk van Hand. 10. "God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. 

Deze Jezus is Heer van alle mensen"(Hand.  10:36). 

Weet u waarom Lucas deze geschiedenis zo uitvoerig heeft verteld? Wel natuurlijk omdat Teofilus, aan wie hij schrijft, in precies dezelfde positie verkeerde als Cornelius.

Hij was óók een hoge Romeinse ambtenaar met belangstelling voor de God van Israël