A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jericho / 10.000


Jericho 10.000 jaar!

 (zie ook Jericho prehistorie, Jerichoban en Jericho in Jezus tijd) 

 Oudste toren van de oudste stad

De Palestijnen vieren  deze week met toespraken en veel vuurwerk de tienduizendste verjaardag van Jericho als oudste stad in de wereld. Als symbolische verjaardag hebben ze  als datum 10-10-2010 uitgekozen. Hoewel de officiële  verjaardag pas in 2012 gevierd zal worden.

Muren van de oudste stad ter wereld

Jericho is een palmstad, een oasenstad. Geen wonder dat hier veel karavanen de Jordaan overtrokken en dat Herodes hier een schitterend paleis liet bouwen

 

Palestijnse stad

 

Jericho is vandaag een Palestijnse stad.  Dat kun je al zien aan de vele gele taxi’s die je voorbij snorren  onder de palmbomen en bougainvilles. De stad behoort tot de zogeheten Westelijke Jordaanoever. Premier Netanyahu  heeft gisteren verklaard dat hij de gedeeltelijke bouwstop op de Westelijke Jordaanoever alleen wil verlengen als de Palestijnen de staat Israël erkennen. Na de 2e wereldoorlog viel Jordanië haar buurland Israël aan. Sinds die tijd noemde men het gebied dat veroverd was Westelijke Jordaanoever. Een strook langs de rivier de Jordaan van 40 km breed. De oorspronkelijke namen waren Judea en Samaria. De stad  Jericho is na Betlehem de meeste populaire Palestijnse  toeristische bestemming. De politieke situatie was vroeger heel anders. Als je nu Jericho gaat bezoeken, zie je dat de oasestad weliswaar een Palestijnse stad is, maar dat het omringd is door Israëlische wegen en versperringen. Overal kom je Israëlische soldaten tegen. Overal ontwaar je checkpoints. Jericho is vandaag een Palestijns eiland in Israëlisch gebied. De Palestijnen zijn  er niet minder trots op dat  de oasestad Jericho hun stad is.

 

 

Heuvels rond Jericho.Je ziet hier in de verte ook de ' berg der verzoeking'

 

Diepste punt der aarde

 

Jericho heeft altijd al 300 meter beneden de zeespiegel in de Dodezeevallei gelegen. Als de pelgrims uit Galilea naar Jeruzalem reisden, liepen ze meestal via het Overjordaanse en staken  zij vervolgens bij Jericho de Jordaan over.

 

 

 

962 meter steeg de weg die van Jericho naar Jeruzalem leidde. Voordat de duizenden 'vrolijk op' konden gaan naar de tempel op de grote pelgrimfeesten,  hadden ze op deze weg al heel wat zweetdruppels laten vallen.

 

 

 Maar dan moesten ze nog bijna duizend meter klimmen om in de tempel te komen! Zo steil ging de weg van Jericho naar Jeruzalem omhoog. Ik denk nog wel eens aan Jozef en Maria die Jezus kwijt waren geraakt na hun bezoek aan de tempel. Ze dachten dat Jezus met het gezelschap uit Galilea mee terug was gegaan. Dat bleek na twee dagen  niet het geval te zijn. Toen moesten ze hevig verontrust - omdat ze Jezus niet hadden gevonden - die steile weg van Jericho naar Jeruzalem weer omhoog lopen.

 

Eerste bewoners

 

De eerste bewoners  van Jericho kwamen er tienduizend jaar geleden. Waarom juist daar? Omdat er  palmbomen en  vele bronnen en tal van riviertjes waren. En de aanwezigheid van water is de eerste vereiste voor de stichting van een stad. De eerste vestingwerken  kwamen er omstreeks 7000 voor Christus. Moet je je voorstellen: de piramiden zijn gebouwd sinds 3000 voor Christus., dus ongeveer 4.000 jaar later!.Jericho moet dus wel veerschrikkelijk oud zijn. De bewoners vereerden de maangodin en moederaarde. Dat heeft men kunnen vaststellen toen archeologen de koolstof-14 methode toepasten op beeldjes van die goden die daar werden opgegraven. De mens is dus sinds die oeroude tijden al  religieus geweest.  Hun religieus besef was ook toen een reactie op Gods algemene openbaring, hoewel  het een geperverteerde en  geen zuivere reactie was(Rom.1:21).

 

 

Mozaiekvloer

 

Als u Jericho nu gaat bezoeken kunt u ook de gigantisch grote mozaïekvloer bewonderen die is opgegraven. Die vloer is 900 vierkante meter groot en  afkomstig van een islamitisch paleis in Jericho, dat door een aardbeving is verwoest. De okerkleurige stenen hebben geometrische en florale patronen. Geen  afbeeldingen van mensen of dieren, zoals altijd het geval is bij gebouwen van de moslims

 

Jericho van de Bijbel

 

Over het  Jericho van Jozua lezen we pas duizenden jaren later. Laten we zeggen omstreeks  1400  voor Christus. Jericho was de eerste stad die de Israëlieten  onder leiding van Jozua veroverden. Dat zullen de Palestijnen zeker niet vermelden of feestelijk herdenken. Een feit is dat de Israëlieten zich in Kanaän gevestigd hebben. Maar hoe heeft deze vestiging plaats gevonden? Vroeger dachten veel archeologen en ook veel christenen dat die vestiging vooraf was gegaan door een totale verwoesting van vele steden en heiligdommen van de Kanaänieten.

 

In bezit genomen 

 

 Men noemde dit het veroveringsmodel als verklaring voor de aanwezigheid van de Israëlieten in Kanaän. Wie  het boek Jozua, en met name hoofdstuk 10, vluchtig doorleest, kan de indruk krijgen dat tientallen steden werden weggevaagd. Maar nadere bestudering van de tekst leert iets anders. Er staat dat steden werden ’belegerd’, ‘aangevallen’  en ‘ingenomen’ (Jozua 10:28-39) en dat de bevolking zwaar werd getroffen. Archeologen hebben geen verwoestingslagen aangetroffen.

Ik denk daarom dat Dr. James K. Hoffmeier gelijk heeft als hij schrijft:”In tegenstelling tot de visie dat Jozua een totale verwoesting van Kanaän beschrijft, ben ik van mening dat de Bijbel een beperkte verovering schetst van cruciale plaatsen in strategisch gelegen gebieden, met als doel dat de Israëlieten zich in hun lang beloofde land konden vestigen.

Wie de verhalen van Jozua zorgvuldig leest, ontdekt dat er maar drie steden verwoest en verbrand zijn, namelijk Jericho (Jozua 6:24) en Ai (Jozua 8:19-21) in Zuid-Kanaän en Hasor (Jozua 11:11) in het noorden”. Het gebied van de Filistijnen werd niet veroverd. Het volk Israël heeft de inname van Jericho altijd als een groot wonder ervaren.