A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus uiterlijk (1)


 

Hoe zag Jezus eruit? Welke kleding droeg Hij? Jezus droeg een opperkleed en een onderkleeed,in het  Grieks;himation en chitoon. Die hadden veel weg van de poallium en de tunica van de Romeinen.Was  zijn opperkleed wit of misschien  rood? (Zie bij Jezus’kleding) Waaraan zouden we Hem herkennen als we in zijn tijd geleefd hadden? Droeg Hij het Aramese haarmodel: het voorhoofd hoog opgeknipt en de achterkant en zijkanten lager? Dat weten we niet. In ieder geval droeg Jezus niet de pijpelokjes en het keppeltje van de huidige orthodoxe joden.Hij moet een vriendelijk gezicht gehad hebben en ogen die straalden van liefde en warme aandacht voor anderen. Geen enkele literaire bron beschrijft zijn voorkomen. Niet hoe Hij er uitzag was belangrijk, maar zijn boodschap. We herkennen Hem alleen aan wat Hij gezegd en gedaan heeft. En er is niemand in de klassieke oudheid o ver wie zoveel bekend is

 

Anders dan Johannes de Doper

 

Wat mij allereerst is opgevallen is dat Jezus geen afwijkende kleren  droeg, zoals bijvoorbeeld Johannes de Doper of als de priesters of de Levieten. Deze ‘voorloper’ van Jezus zie ik in de woestijn lopen met een mantel van kameeelhaar.(Marc. 1:6).In zijn mantel van kameelhuidenhaar wordt hij gekenmerkt als woestijnbewoner en vooral als boetprofeet.Daar is niets feestelijks aan.

 

Jezus geen boetrofeet

 

Johannes  treedt op in de woestijn van Juda, niet zover van het protserige paleis van Herodes in Jericho, dat bekend is vanwege zijn overdadige levensstijl met drank en vrouwen. De Qumran-gemeenschap van de Essenen ligt daar niet zo heel ver vandaan. Deze gemeenschap legde aalle nadruk op een sober en eenvoudig leven. Het is  mogelijk dat Johannes de Doper korte tijd lid geweest is van die broederkring.Flavius Josefus heeftons bericht dat de Essenen gekleed gingen in witte kleren. Het was ongeverfd linnen in een witte kleur. Die kledingcode hing samen met hun theologie van soberheid.

 

Johannes geen Esseen

 

 Johannes de Doper was beslist  geen  Esseen. Zijn kleding was totaal anders dan de witte kleding van de Essenen.Hij was zeker niet veerwant met hun opvattingen. Het is natuurlijk wel mogelijk dat joden de witte kleding van hen overgenomen hebben. Jezus begint zijn optreden niet in de sombere  mantel van Johannes de Doper. Bij  het optreden van Jezus paste veel meer het wit van spirituele zuiverheid en vrolijkheid. Jezus begint zijn optreden niet met mensen de jas uit te vegen, maar met het klokgelui der zaligsprekingen. Bij zo’n vrolijke geluid past de witte kleur het beste. Ik denk dus:de himation, (het bovenkleed van Jezus) is wit geweest.’Al waren uw zonden als scharlakenrood, ze zullen wit worden als sneeuw’.Bij die vrolijke uitbundigheid van het evangelie past een wit overkleed.

 

Huiverig voor beeldvorming

 

In de eerste drie eeuwen schijnt het christendom zeer huiverig geweest te zijn beelden te maken van Jezus. Was men soms bang in conflict te komen met het gebod uit Ex. 20 : 4 dat verbiedt gesneden beelden van Cod te maken en die te aanbidden ? De moslims hebben nooit een beeld van Allah willen maken. Pas in de derde eeuw zijn christenen  begonnen Jezus af te beelden als de Goede Herder. Tot de vierde eeuw hebben christenen Jezus willen aanduiden door symbolen: vis, wijnrank, anker, schip,adelaar.