A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus uiterlijk (3)


 Jezus’uiterlijk (3)

Jezus’ kleding

 

De opgestane ontmoet Maria Magdalena

 

 

Jezus ontmoet de overspelige vrouw

 

 

 

 

Jezus’  talliet (bovenkleed) was waarschijnlijk wit. 

De kleur wit roept associaties op van puurheid, morele en spirituele zuiverheid. In de Bijbel is wit vaalwit, want onder de term ‘wit’ moeten we  gewassen en ongeverfde, eventueel gebleekte wol of linnen verstaan. Twee verschillende stoffen dragen was echter niet geoorloofd. De kleur wit zal dominant geweest zijn. Bij de verheerlijking van Jezus op de berg straalden zijn kleren wit uit. Marcus voegt zelfs toe:zijn kleren straalden wit uit zoals zelfs geen bleker op aarde ze kan maken (Marc. 9:3).

Vier kledingstukken

Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten daarvan vier delen  voor   iedere soldaat één deel(Joh. 19:23).

De soldaten verdeelden de kleren van Jezus bij het kruis is vier delen. Waarom vier? Men kan dit aantal verklaren door te verwijzen naar  de vier kledingstukken :mantel, tuniek(=onderkleed. linnen lijfrok), gordel en sandalen. De tuniek, de linnenlijfrok was uit één stuk geweven, naadloos. Wat weten we eigenlijk van Jezus’ kleding? Laat ik beginnen bij het Nieuwe Testament. Twee begrippen keren telkens weer terug in de Griekse tekst:himation en chitoon. Het eerste begrip is algemeen gebruikt voor kleding of bovenkleding. Als we lezen dat de soldaten  de himatia in vier delen verdeelden, dan kunnen we het beste vertalen met :zijn ‘zijn kledingstukken’. Het woord chitoon wordt doorgaans gebruikt voor ‘onderhemd’.Jezus droeg dus een onderkleed en een overkleed of mantel.

 

 Chitoon weggeven?

 

Jezus heeft zelfs bevolen niet alleen je bovenkleed maar ook je onderkleed weg te geven, indien nodig,’Neemt iemand u de mantel (himation) af, laat hem ook het hemd (de chitoon)’ zegt Jezus in de b ergrede. Dat is niet zo schokkend als het lijkt, omdat het een gewoonte was een dubbel set onderkleren te dragen.Maar Jezus zegt tot zijn leerlingen die Hij er op uit stuurt: dat hoeven jullie toch niet doen, want de arbeider is zijn loon waardig (Mat 10:10) Jullie moeten onderhouden worden. Nu moeten we niet denken aan ons ondergoed, maar aan de Romeinse tunica’s.

Tunica

Wat is een tunica? Een lap of twee lappen stof rechthoekig van vorm die in het midden een opening laat, waardoor men het hoofd steekt en die aan de zijkanten  verbonden is zodat er een ‘hemd’ ontstaat. Met een gordel om het midden wordt de tunica  vastgesnoerd. Blijkbaar vonden de joden een tunica niet onjoods. Joodse verzetsstrijders tijdnes de B ar Kochbar-opstand en Zeloten in de rotsen van Egedi droegen ook  tunica’s. Ze droegen een dubbel stel met de bedoeling een mogelijke verontreiniging door bloed te ontgaan.

In het Romeinse keizerrijk weken de joden niet opvallend af van de hen omringende Grieks-Roemeinse cultuurGordel

Pubers nog geen chitoondragers

 

In Marc.14:51 lezen we over een jongen die  bij de arrestatie van Jezus wegrent.

Blijkbaar heeft  hij geen chitoon om zijn lichaam, maar  een lap stof..Dat ene vluchtverhaal wil ons laten zien dat de arrestatie van Jezus  zo verbijsterend snel was, dat de tempelpolitie die ene jongen bijna te pakken had gekregen. Het laken moest hij in hun handen achter laten.Kinderen hadden waarschijnlijk een lap stof om un lichaaam. De meeste uitleggers denken echter dat het Marcus zelf gewees is.

Conclusie:

In het Romeinse keizerrijk weken de joden in hun kleding niet opvallend af van de hen omringende Grieks-Roemeinse bevolking.Jezus’ bovenmantelkwasten, zijn gordel en sandalen komen afzonderlijk ter sprake.