A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeroesjalajiem


   Jeruzalem Wat  betekent die naam? Salem is de naam van een kanaänitische god, Salem =de god van de vredeEn jeru of uru betekent stad. Jeruzalem betekent dus stad van de vrede.

  

Jeroesjalajiem

 

 

Modern Jeroesjalajiem

 

 

Jeroesjalajiem

 

Simchat tora, de  uitbundige viering van de vreugde van de Tora

 

 

 

Zo wordt de stad Jeruzalem sinds mensenheugenis in het Hebreeuws genoemd.

De klemtoon valt op de vierde lettergreep. Het is niet voor niets dat de naam Jeroesjalájiem een meervoudsvorm is.

Rabbi’s  wijzen er op dat de naam van God Elohiem ook een meervoudsvorm is. God is meervoudig. God is een drievoudige gemeenschap van liefde in zichzelf; Vader, Zoon en Heilige Geest. Jeroesjalajiem werd een heilige stad van Joden, moslims en christenen. Drieduizend jaar geleden veroverde David de stad op de Jebusieten. Ze was er ook niet voor één bepaalde stam, want ze lag op neutraal gebied. Iedere stam had er een aandeel in. De stad van David werd het spiritueel centrum van het Joodse volk. Volgens de Palestijnen is Oost-Jeruzalem een “bezette Palestijnse stad”.In de Koran komt de stad echter niet één keer voor. In de Joodse Tenach – het Oude Testament – komen de woorden ’Jeruzalem’ of ”Sion” 850 keer voor en in het Nieuwe Testament wordt Jeruzalem 142 keer genoemd. Sommigen gebruiken juist die meervoudsnaam om te benadrukken dat Jeroesjalájiem een pluralistische stad is.

 Islam claimt de stad

De islam claimt de stad vanuit het principe van de jihad, op grond van het feit dat Mohammed  daar ten hemel zou zijn gevaren. De wereld moet islamitisch worden. Het is een stad voor vele religies en stromingen zeggen weer anderen. Stad van vrede. Joden zijn van mening  dat Jeroesjalájiem de stad van de vrede is, waar de Messias, de Masjiach  ben  David de koning van Vrede harmonie en balans zal brengen.

 

 Stade van vrede?

Nu is er nog veel onvrede en strijd. Van wie is de stad? Van wie is de tempel berg? Mag er gebouwd worden?Het volkslied van Israël,Hatikwa, het lied van de Hoop zingt van hoop Zolang diep in het hart, deJoodse ziel leeft, en gericht is opHet Oosten./ Het oog verlangend naar Tsion  kijkt, is onze hoop niet vervlogen./ De hoop, tweeduizend jaar oud, een vrij volk te zijn in ons eigen land,/ het land van Tsion en Jeroesjalájiem