A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jacobsladder Oude Testament


 

 

 

Jacobsladder Oude Testament Zie ook Jacobsladder Nieuwe Testament

 

 

 

 

 

 

 Toen droomde hij en zie op de aarde stond een ladder opgericht waarvan de totp tot aan de hemel reikte en zie de engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daar langs af en zie de HEER (JHWH) stond boven aan (Gen 28;`12) 

Aartsvader Jacob heeft een droom. Het is een openbaringsdroom. De rationalist zegt:’Dromen zijn bedrog’.In het Oude Testament liet God echter iets van zich merken via dromen, visioenen en profeten.Later komt Hij notabene! in hoogsteigen Persoon naar ons toe. Darmee snoert Hij de mond van die mensen die zeggen, dat God wel mooie beloften kan geven, maar Hij moest maar eens weten hoe vreselijk moeilijk het is om mens te zijn op aarde. Zover is het nog niet in Genesis.   God laat Jacob(=Israël) iets zien in een droom.Wat ziet Jacob dan in die droom?

 Ladder of trap 

 Hij ziet een ladder, waarlangs engelen opklimmen en afdalen. Het is een vreemde droom, vindt u ook niet? Om  te weten wat de betekenis is van die droom moet je het Nieuwe Testament op slaan en horen wat Jezus daarvan zegt (Joh. 1:51). Zie Jacobsladder (N.T.). Jacob had deze droom toen hij vanuit Berseba op weg was naar Haran. Hij was op de vlucht voor Esau zijn tweelingbroer, wiens eerstgeboorterecht hij ontvreemd had. Deze plek wordt door Jacob Bethel= huis Gods genoemd. God gebruikt deze droom om Jacob te bemoedigen.Jacop is doodsbang voor Esau. Zijn leven loopt gevaar. In die angstige situatie wordt hij bemoedigd in een droom.  

Toen droomde hij en zie op de aarde stond een ladder opgericht waarvan de top tot aan de hemel reikte en zie de engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daar langs af en zie de HEER (JHWH) stond boven aan (Gen 28:12)

 

Wie is de Jacobsladder?

 

Op sommige vierkant getuigde schepen kent men ook jacobsladders.Het woord komt in de Bijbel niet voor, maar die nautische jacobsladders zijn wel geworteld in de Bijbel.Belangrijker voor ons is,dat Jezus zelf ook ons herinnert aan wat we over die zogenoemde jacobsladder uit het Oude Testament kunnen lezen. Uiteindelijk blijkt dat met die jacobsladder Jezus wordt bedoeld Hij is de luchtbrug tussen God en mens. Hij verbindt hemel en arde.Johannes de Doper had Hem al het Lam van God genoemd, dat de zonden van de mensen  wegdraagt, maar in Joh1 lezenwe de naam waarmee Jezus zichzelf bij voor keur noemt: zoon van de mensen. Hij is de TweedeAdam.Zoon des mensen.

 Bet-El= huis Gods

Die plaats van de Jacobladder noemt Jacob Bet-El= huis van  God. In dit  verhaal gaat het om drie belangrijke punten:

 

 God harhaalt belofte

 

1) God herhaalt zijn belofte die Hij aan Abraham deed(Gen.28:12 e,v,). God blijft trouw aan zijn woord. Jacobs bedrog kan dat niet verhinderen.Gods beloften zijn niet afhaneklijk van onze inspanningen of de kwaliteit van ons leven.God is oeverloos genadig Enalle Christusgelovigen in geeestelijke zin kinderen van Abraham. Het zijn er miljarden!

 

 

 Niet gebonden aan plaats

 

 

2)In de rtweede plaats blijkt hier dat God niet gebonden is aan een plaatselijk heiligdom.  (Joh. 4).Dat heeft Jezus ook al gezegd tegen de Samaritaanse vrouw. Er komt een tijd dat noch Samaria noch Jeruzalem het middelpunt zullen zijn van de verering van God. Een heiligdom werd tempel genoemd. De God van Abrahem is niet geboden aan een aardse stenen tempel. De gelovigen zelf vormen Gods tempel.

 

 

Gelofte

3)In de derde plaats komen we hier in contact met een gelofte van een mens, als reactie op Gopds belofte.Een gelofte is altijd vrijwillig.Als God later zijn belofte herhaalt en Jacob zijn gelofte niet dreigt na te komen, zal God hem daaraan herinneren. 0p deze vluchtroute van Jacob belooft God het land waarop hij ligt te slapen aan zijn nakomelingen te geven.Die zullen net zo veel in aantal zijn als het stof der aarde.Hij zal Jacob ook beschermen en met hem meegaan Hij is eindeloos genadig. Zo is God nog steeds. Samenvattend: Hij is oeverloos genadig.Hij is betrouwbaar.