A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Parten/Hatra


Parten / Hatra oasestad

 

 

Tempel van de zonnegod Sjamash in de woestijnstad Hatra

 

 

De majestueuze tempelhof in het centrum van de stad

 

Ruim 300 KM ten noorden van Bagdad ligt de ruïnestad Hatra. Ooit was het een kruispunt van drukke karavaanwegen. Meer dan 2000 jaar geleden was deze oasestad  een bruisend centrum van karavanen met kamelen, reizigers en goederen.Hatra lag in het grensgebied van het Romeinse Rijk in het westen en het Parthische  Rijk in het oosten. In de tempelruïnes zie je daarom een vermenging van Grieks-Romeinse en Parthische bouwstijlen. Het centrum lag in Perzië. Dat is het huidige Iran. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem waren ook gelovige Parthische  Joden  en Jodengenoten aanwezig (Hand 2:9). Nog verder naar het oosten waren er diaspora.

Hatra was een twistappel tussen het Romeinse en het Parthische Rijk. Romeinse keizers hebben twee keer tevergeefs geprobeerd de stad te veroveren. De Parthen hebben  zelfs AD 53 de Romeinen bij Crassus een zware nederlaag toegebracht. In 241 werd  de stad toch verwoest en zij is nooit meer herbouwd geworden. Toeristen die haar bezoeken zeggen dat het een echte spookstad is.

 

 

De zonnegod

 

Het enorm grote tempelcomplex is gewijd aan de zonnegod Sjamash. Dat kunnen we ons ook wel voorstellen in deze omgeving, omdat  het altijd ondraaglijk heet is en de hete zon verschroeiend is voor mens, en dier en plant. Het tempelcomplex beheerst met zijn afmetingen het gehele stadsterrein.  In 1985 is dit complex opgenomen in de werelderfgoedlijst van de Unesco.

 

 

 

 

Vanuit de lucht is een foto gemaakt waarop je heel duidelijk de ommuurde rechthoekige tempelhof kunt zien die midden in de ronde stad lag. Ziet u dat de stad ronde muren had?

 

Relief met afbeelding van de belegering van Hatra door de Romeinen

 

 

Hatra in 1911

 

 

In de jaren vijftig zijn de opgravingen begonnen en zijn delen van het tempelcomplex gerestaureerd en gereconstrueerd. Zonnegod De zonnegod Shamash was de belangrijkste godheid die in Hatra werd vereerd. Natuurlijk wilden de Parthen door het brengen van offers de verzengende kracht van de zon intomen. Het regende in Hatra zelden en landbouw was daardoor niet mogelijk. Ik vind het frappant dat juist in die streken waar de zon onbarmhartig fel scheen dit hemellichaam  als een godheid werd vereerd.

 

 

 

 

Koning Hammurabi van  Babel bracht al offers aan de zonnegod inde tijd van Abraham

 

 

 

Ook in Egypte werd een zonnegod aanbeden. We zien hier hoe de handen van Aton, de zonneschijf of zonnegod uit het oude Egypte met zijn handen anchtekens  (levenstekens) uitreikt aan allen, die door zijn stralen worden beschenen.

Uit het heidendom hebben wij de naam van de  zondag overgenomen  als eerste dag der week. Dies solis Dat gebeurde toen men in de 2e eeuw alle Romeinse namen voor maanden en dagen overnam. De verering van de zon werd aan Israël nadrukkelijk verboden.” Als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet….laat u dan niet verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren (Deut.4:19).Israël moest zijn heil uitsluitend verwachten van de Zon der gerechtigheid (Mal.4:2).