A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie f Ester


 

 

Geen wonder dat Ester een mooie, knappe vrouw was. Ze kreeg een jaar lang schonheidsverzorging

Men heeft wel gezegd dat het voortbestaan van het joodse volk, ondanks alle jodenhaat, een bewijs is voor het bestaan van God. Maar het boekje Ester spreekt nergens over God. Wel was Ester advocate van het volk van God.  En dat is ook de reden dat dit boekje in de canon is opgenomen.Het is verbonden met het Poerimfeestk ook wel Lotenfeest genoemd dat elk jaar in het vroege voorjaar gevierd wordt (zie Perzie -Poerimfeest) 

Populair bij de joden

 

 

Koning Ahasveros, die ook Xerxes genoemd wordt

 Het boek Ester is bij de joden het meest geliefd.Het is een boek dat bij hen van geslacht op geslacht werd en wordt voorgelezen. Het heeft aan actualiteit niets ingeboet. Van het meisje dat haar joodse afkomst moet verbergen voor een antisemiet loopt een lijn tot onze tijd. Via de farao van Egypte, Haman van Perzië, Antioches Epifanes van Syrië en Adolf Hitler van het Nazi-Duitsland tot op onze tijd. Daarom bestaan er vele kostbare Esterrollen. 

 

 

Kostbare Esterollen 

Ester:

 In de naam die de koningin van Perzië droeg zit een verborgen betekenis. Wanneer je de klinkers weg laat onder de medeklinkers, wat gebruikelijk is, krijg je de Hebreeuwse stam sthr, waarvan je siteer kunt maken. Siteer betekent verbergen,verheimelijken. Hoewel ze een Perzische koningin was moest ze haar identiteit verbergen. Daarom zetten de Joden op het Poerimfeest een masker op. Met Ester kunnen vrouwen zowel als mannen in het galoet  zich identificeren.Ester wordt ook wel eens Venus genoemd: de ochtendster 

Hebreeuwse naam is Hadassa Zo is genoemd het  Hadassaziekenhuis in Jeruzalem met de schitterende  ramen van Chagall 

Bewijs?

 Men heeft wel gezegd dat het voortbestaan van het joodse volk, ondanks alle jodenhaat, een bewijs is voor het bestaan van God. Maar het boekje Ester spreekt nergens over God.Hoort dit boekje wel tot Gods Woord? Het is veeleer een bewijs voor het bestaan van de antichrist. Velen bespeuren in dit boekje echtereen eng-joods-nationalistische geest. Ester zou erg wraakzuchtig zijn. Ester is echter geen voorbeeld voor ons gedrag. Integendeel.Wij hebben van Christus geleerd dat  het “oog om oog en tand om tand” principe  en de collectieve vergelding niet passen bij Gods liefde. Die kritiek behoeft ons echter niet de ogen te sluiten voor de diepste intentie van het boek Ester. Het wil vertellen over de bedreiging en bevrijding van het volk van God. Over de bewaring van deze gestalte van het volk van God, waarin wij als kerk zijn ingelijfd en waarop wij zijn geënt. 

 

 

De Wadi Haman vallei bij Ecbata waar Ester is begraven

 

Gods Woord?

 Hoort dit boekje wel tot Gods Woord? Velen bespeuren in dit boekje een eng-joods-nationalistische geest. Ester zou bovendien erg wraakzuchtig zijn. Ester is echter geen voorbeeld voor ons gedrag. Integendeel. Wij hebben van Christus geleerd dat  het “oog om oog en tand om tand” principe   niet past bij Gods liefde. Evenals de collectieve vergelding, die in die tijd heel normaal was en tot het levenspatroon van die cultuur  behoorde, maar intussen helemaal fout was. Die kritiek op Ester behoeft ons echter niet de ogen te sluiten voor de diepste intentie van dit Bijbelboek Het laat zien  de bedreiging en bevrijding van het volk van God. Wat is de zin van dit  boekje? Het getuigt van de bewaring van deze gestalte van het volk van God, waarin wij als kerk zijn ingelijfd. 

 Ester.

 In het tweede hoofdstuk van het boek Ester wordt ons  verteld hoe het jonge Joodse meisje Ester, nichtje van de vrome Jood Mordechai, na een schoonheidskuur die een jaar duurt, tot koningin wordt verkoren. Ondertussen  wordt ons verteld hoe Mordechai een moordaanslag op de koning had ontdekt, maar wordt daarvoor niet beloond is.

  

  

 

Hier lag Susa

Susa

 In Susa speelt zich de geschiedenis af van het boek Ester. Door de opgravingen heeft men nu een beeld van de plattegrond van het paleis.  De harem, het vrouwenverblijf, (Esther 2:3) was door een gang met het binnenhof van het koninklijk paleis verbonden.  Het blijkt nu dat die gang recht tegenover de open troonzaal van het koninklijk paleis was gelegen. Toen dus Ester door die gang liep, werd zij direct door de koning  gezien.  Als Ahasveros na zijn vele veroveringen koningin Wasti als showmodel aan zijn rijksgroten wil vertonen, weigert deze vorstin dat en wordt daarna verstoten. In het begin van het boek Ester maken we een groot paleisfeest mee in de burcht Susa.  Waarschijnlijk had Xerxes in het derde jaar van zijn regering alle rijksgroten, functionarissen en bevelhebbers naar Susa geroepen om zijn aanvalsplannen  tegen de Grieken te bespreken (Ester 1:2)

Haman

 

Bovengenoemde  Mordechai wil geen eresaluut brengen aan de praalzieke hoveling  Haman (uit de stam van Amalek, aartsvijand van Israël). 

Tijdens het regiem van  Hitler, de opgestane Haman, moesten de Joden een Jodenster dragen Het was gemaakt van een geel lapje stof en kostte vier cent en een textielbon die je moest inleveren.

De machteloosheid en de weerloosheid van de Joden zien we hier op een aangrijpende manier. Zou dat joodse jongetje werkelijk kwaad willen?

Mordechaimuseum in Iran is ook een strop te zien.

Dan bepaalt Haman op een noodlotsdatum (pur) een holocaustdatum voor heel het Joodse volk, dat immers naar een andere Wet leeft dan de Perzen. Mordechai pleegt overleg met Ester over wat zij zou kunnen doen om dit lot te keren. Ze zal naar de koning gaan met gevaar voor haar leven. Maar dan moet het Joodse volk drie dagen vasten! Met vrouwelijke diplomatie weet Ester de spanning bij de koning op te voeren.  Wat heeft Ester toch voor verlangen? Haman richt ondertussen een hoge wurgpaal op om daar Mordechai aan op te hangen.  Maar tot overmaat van ramp moet Haman, nadat Mordechai's redding van de koning uit de annalen is opgediept, Mordechai eervol door Susa’s straten laten paraderen. Aan het diner dat koningin Ester bereidt voor de koning en Haman, wijst Ester Haman aan als degene die haar volk en ook haar wil doden.  Nu komt Haman aan de wurgpaal te hangen.  

Ahasveros

 Hoe is het allemaal begonnen? Het begon met koning Ahasveros en zijn gemalin Wasti.Ahasveros is de Hebreeuwse weergave van de Perzische naam Ksajarsja, in het Grieks Xerxes. Xerxes regeerde van 485 -465  voor Chr.over het Perzische rijk.Hij hield eens een groot feest aan in de burcht Susa. Cyrus had Susa gemaakt tot zijn residentie. Daar verbleef hij in de lente. Koning Darius woonde het grootste deel van  het jaar in Susa. Xerxes (Ahasveros dus) volgde zijn voorbeeld. Het is mogelijk dat hij daar met zijn ambtenaren de aanval op Griekenland voorbereidde.. In 485 kwam hij aan de regering en vijf jaar later in 480 viel hij Griekenland aan. 

Graf van Ester 

Hadassa

 De oorspronkelijke joodse naam van Ester is Hadassa. Naar haar is ook het beroemde Hadassaziekenhuis in Jeruzalem genoemd. In de synagoge van dit ziekenhuis bevinden zich de schitterende ramen van Chagall. Welnu,samen met haar oom Mordechai gebruikt Ester haar bevoorrechte positie aan het hof om dit te bereiken. Ester verborg tot het laatste moment dat zij een Jodin was. Als ze haar identiteit had prijs gegeven, zou haar poging tot redding van het Joodse volk niet geslaagd zijn. Het op perkamenten rol geschreven Esterverhaal wordt elkaar in de synagoge op het Poerimfeest voorgelezen. 

Esterrollen

 In dit jaar wordt in het Joods Historisch Museum  te Amsterdam een tentoonstelling van tal van beroemde Esterrollen getoond. De naam van die tentoonstelling is daarom ook ”The triumph of identity”. De duizenden joden die uit Spanje en Portugal naar Nederland gevlucht waren hoefden in ons land niet langer hun ware identiteit te verbergen. Ze konden hun synagogen in ons land bouwen en er voor uitkomen dat zij joden waren. De Sefardische joden  identificeerden zich met Ester omdat zij ook incognito als joden door het leven moesten. Haman was natuurlijk voor die joden Alva en Mordechai Prins Willem van Oranje.