A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie j Nehemia


 “Het  was in de maand Nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op mij aan te maken gehad, maar nu zei hij”Waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is  vast iets dat je dwars zit”  (Nehemia 2:1)

 Nehemia vraagt Artasasta om toesrteming om Jeruzalem te herbouwen, dat al 100 jaar in puin ligt na de verwoesting van Nebukadnezar in 586 v. Chr.

 

Daarop antwoordde Nehemia: Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn is verwoest? Daar hoorde hij van zijn broer, dat de muren van Jeruzalem, honderd jaar !!na de terugkeer van veel Joden uit ballingschap nog steeds in puin lagen. De situatie was aller beroerdst. Hij had hierover veel verdriet(1:4).

Dr Mazar archeologe bezig ten zuiden van de muur van Jeruzalem Daar heeft zij een 70 mter lang stuk muur ontdekt dat een resrtant is van de stadsmuur van Nehemia

Op de omcirkelde plek (even zoeken) is een stuk stadsmuur van Nehemia opgegraven Dit is vlak bij de huidige El Aksa moskee  Schuin onder die moskee hebben Israelische archeologen onlangs de dubbele poorttunnel opgegraven. Het is een indrukkende tunnel waarlangs men in de voorhof der heidenen kwam. Die poort ziet u hieronder.Van de moslims hadden ze toestemming gekregen

 

 Toestemming

 

Toen vroeg hij de koning toestemming om naar Jeruzalem te mogen reizen(2:5).  Hij wist hoeveel tijd hij nodig had voor de herbouw van Jeruzalem en dat hij een paspoort nodig had.  Hij had een bouwplan dat duidelijk maakte welke bouwmaterialen hij nodig had (2:5-8).Nehemia vertrok naar Jeruzalem. Hij bekeek eerst de situatie aan de muren. En deelde vervolgens zijn plan met de Joodse leiders:“Laten we de stadsmuur herbouwen zodat we niet langer mikpunt van spot zijn” (2:17).  Als gouverneur van Judea gaf hij vervolgens leiding aan de herbouw  

Muur van Nehemia opgegraven

 Ìsraëlische archeologen zijn overtuigd (december 2007) de overblijfselen gevonden te hebben van de muur die tijdens de zogenoemde Perzische overheersing om de stad Jeruzalem heen stond. En die Nehemia had laten bouwen.U weet dat het de Perzische koning Cyrus was die de Babyloniërs verdreef en de Joden liet terugkeren naar Jeruzalem. Volgens de leider van het opgravingsteam dr.Eilat Mazar gaat het om een stuk van de muur die Nehemia in de vijfde eeuw voor Christus liet bouwen. Het muurdeel bevindt zich net buiten de Oude Stad bij de Dungapoort tegenover de Olijfberg. Bijbelwetenschappers dateren de terugkeer van Nehemia naar Jeruzalem en zijn optreden als gouverneur van de Perzische provincie Yehud in 445 voor Christus. (je hoort er nog de naam Juda in)  

Potscherven en pijlpunten

 Waarom weet men zo zeker dat men hier te maken heeft met de muur van Nehemia? Omdat men bij de muur potscherven en pijlpunten uit de Perzische periode heeft aangetroffen. Het is dus een bewijs dat de Perzen daar inderdaad geweest zijn. Het murendeel was al eerder opgegraven, maar werd tot nu toe gedateerd in de periode van de Hasmoneeën (142-137 voor Christus). Door de vondst van de Perzische potscherven moeten we nu denken aan de periode van Nehemia. De potscherven en pijlpunten zijn echter niet op een onderdeel van de muur gevonden wel er vlak naast. Het is dus in principe mogelijk dat de muur later daarover heen gebouwd is, maar waarschijnlijk is dit niet. 

Muren

 Muren waren in de tijd van Nehemia erg belangrijk. Na zijn aankomst trok Nehemia er ’s nachts op uit om de muren te inspecteren. De muren waren afgebroken en de poorten lagen in de as. Die waren natuurlijk van hout. Muren waren in die tijd hard nodig om de inwoners van de stad te beschermen. Nehemia roept de stadsbestuurders bijeen en zegt: Laten wij de stadsmuur herbouwen zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn (Nehemia 2:17). Bij deze herbouw van Jeruzalem ondervonden de Joden heel veel tegenwerking van anderen, Samaritanen, Arabieren en anderen. 

Ook kerkmuren zijn nodig

 Ook de wereldwijde Kerk heeft muren nodig om haar te beschermen tegen de aanvallen van hen die de spot met haar drijven. De kerk moet ook vandaag weren wat haar belijden weerspreekt. Ja toch? ze is immers de bruid van Christus! (Nehemia 3). Na externe problemen door vijanden rondom (Nehemia 4) volgden interne problemen van het Joodse volk (Nehemia 5).  Nehemia reageerde op deze interne problemen door de mensen open en eerlijk voor te houden wat ze verkeerd hadden gedaan en door hun te vragen hun fouten te erkennen en die te herstellen. Nehemia was een voorbeeld in het belijden van de gemeenschappelijke zonden van het volk ( Nehemia 1)  Hij werkte zelf ook mee. 

 

Een echte leider

Hij was zeer integer. Gedurende 12 jaar dat hij aangesteld was als gouverneur had hij nooit een vergoeding gevraagd uit ontzag voor God (5:14).Hij was een voorbeeld in het bemoedigen en eren van zijn mensen.  Nehemia nodigde de leiders van het volk regelmatig aan zijn tafel (5:17-19).  Hij verwachtte niet alleen een hoge inzet, maar hij had ook belangstelling voor hen als mensen. Hij kwam tenslotte ook op voor sociaal zwakken. Hij verplichtte de 'rijken' de schulden van de armen kwijt te schelden (hoofdstuk 5)Hij zette zich in voor sociale hervormingen.