A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paddan Aram in Mesopotamie


 

 Paddan Aram

 

Buiten de stad liet Eliëzer de kamelenneerknielen  bij een waterput.Het was tegen de avond, omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad uitgaan om water te putten (Gen. 24:11)

 

Hier zou volgens een oude traditie de waterput zijn waar de knecht van Abraham Rebecca aantrof.

Abraham had hem de opdracht gegeven om voor zijn zoon Isaak een vrouw te zoeken in Paddan Aram. 

Waarom in deze streek? Daar woonde de familie van Abraham, zijn broer en zijn neefs. Isaak mocht geen meisje nemen uit de Kanaänieten, en ook niet uit het geboorteland van Abraham.

 Het nageslacht van Abraham moest een volk apart blijven. Israël mocht om Gods wil niet opgaan in andere volken, want daardoor zou het zijn identiteit verliezen en zou het eigene verloren gaan.

Met het oog op de wereldgeschiedenis en de geboorte van de Verlosser, moest Israël zijn eigenheid als volk van God bewaren.

Haran  hoofdstad van Padan Aram

Deze streek is om de volgnde  redenen bekend geworden:

Rebeka kwam uit dit land (Gen.24).

Jakob heeft er asiel gevonden bij zijn oom Laban, de broer van Rebekka en trof hij zijn nicht Rachel aan met wie hij later is getrouwd.(Gen.29)

 

Lemen hutten in PadanAram. Hier is Terach, de vader van Abraham, gestorven en hier is Abraham geroepen(Gen. 12)

 

Abraham wordt steeds ouder. En Isaak heeft nog steeds geen vrouw gevonden. Daarom stuurt Abraham Eliëzer erop uit om een vrouw voor zijn zoon Isaak te zoeken. Deze rentmeester krijgt deze opdrachten mee:

Isaäk mag beslist niet trouwen met een vrouw uit de Kanaänieten. Het toekomstige volk Israël moet een afgezonderd volk blijven.

Ísaäk mag ook niet terugkeren naar het land van herkomst van zijn vader en Rebecca moet ook het geloof en de gehoorzaamheid opbrengen zoals Abraham gedaan had.

 

Identiteit

De eigen identiteit mag niet verloren gaan. Zo alleen kan de belofte - aan Abraham gegeven - verwezenlijkt ”In u zullen alle volken der aarde gezegend worden”

Vanuit dit bedoelen werd dit verhaal in ballingschap geschreven want  juist in ballingschap zijn de Joden zich bewust geweest van het gevaar dat  zij als volk zouden opgaan in andere volken.

Van de  Filistijnen,de  Moabieten en alle andere volken uit de tijd van Israël is geen spoor meer over, maar de Joden hebben ondanks eeuwenlange vervolging hun eigen aard weten te bewaren.

Het is opvallend dat Rebecca zich pas gaat sluieren als zij gaat trouwen. Een bruidegom mocht het gezicht van de bruid niet zien vóór het huwelijk gesloten was.

Een tweede zaak die hieropvalt is dat de broer van Rebekka het initiatief neemt en alles regelt voor het huwelijk.

Jaren later zal haar zoon Jakob  naar Padan Aram  vluchten omdat Ezau ontzettend boos op hem isgeworden.  

Jakob had  hem immers de eerstgeboortezegen op slimme manier  ontfutseld. Het in deze streek dat Jakob zijn lieve vrouw Rachel vindt en jaren lang bij zijn oom Laban gaat werken.

PaddanAram in Noord- Mesopotanië

Aram is een andere naam voor Syrië. De Joden spraken Aramees terwijl het Hebreeuws de taal van de schriftgeleerden was.(Zie ook bij Onderwerpen onder Aramees).

Op deze kaart zie je heel duidelijk, dat koning Nebukadnezar  via het noorden Judea moest  binnentrekken en dat de Joden ook via Paddan Aram in ballingschap zijn gegaan naar Babel.

Het was namelijk onmogelijk om rechtstreeks de Syrische woestijn over te steken.