A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie g Poerimfeest


 

   

 Esterrollen

Het touw dat voor Mordechai bestemd was, is nu voor Haman. Dit touw kun je zien in de graftombe van Haman in Iran

 

Op dit Poerimfeest herdenken de joden dat dank zij Ester de uitroeiing van het Joodse volk door Haman werd voorkomen.

 

Elke jood wil zich nu identificiceren met Ester Zij is een nationale heldin geworden van het joodse volk. Op het Poerimfeest worden maskers gedragen om de ware joodse identiteit te verbergen, net zoals Ester deed.

Dit verhaal is beschreven op verschillende Esterrollen. Sommige van die perkamentenrollen zijn buitengewoon kostbaar.Zie ook  EsterVoor de Sefardische joden die sinds de jaren negentig van de zestiende eeuw naar Nederland waren gekomen had het Poerimfeest een speciale betekenis. Hun leven als Joden werd in Spanje en Portugal - net als dat van de joden in het Perzische rijk in de tijd van Ester -heftig bedreigd.

 Identiteit verbergen

 Ze konden hun leven alleen redden als zij hun identiteit verborgen hielden, dat wil zeggen als zij deden alsof zij ook christenen waren. Had de joodse koningin Ester, gemalin van Ahasveros niet hetzelfde gedaan?

 

 Kinderen verbergen wie ze zijn. Joods carnaval waarbij men bij een optocht maskers draagt

Poerimfeest in Tel Aviv

 

Dit feest herinnert ons aan het boek Ester en aan Haman, die door koning Ahasveros (Xerxes) het grote voorrecht kreeg als grootvizier naast de koning te mogen zitten. Koning  Xerxes was de opvolger van Darius. Xerxes blijkt overigens snel na zijn huwelijk met Ester een verliezer. Het Griekse leger verslaat hem bij Plataea en de Griekse vloot vernietigt de Perzische marine in de baai van Salamis  in 479v.Chr.) Ook beval de koning dat al zijn onderdanen zich voor Haman moesten buigen en hem goddelijke eer bewijzen. 

 Gemene beschuldiging

 

De Joden zouden er vandaag op uit zijn om de Palestijnen volledig uit te roeien. Het optreden van de joden in Israel wordt soms vergeleken met de Nazicampagne

 

Graftomben van Mordechai en Ester

Maar dit weigerde Mordechai omdat Joden aan mensen geen goddelijke eer willen bewijzen. Met de zegelring van de koning krijgt Haman toestemming voor het uitvaardigen van een edict dat alle Joden gedood moeten worden. Dit is een zogenoemde 'wet van Meden en Perzen' die nooit veranderd kan worden. Een voorbeeld van een zegelring vindt u bijvoorbeeld bij Izebels zegelring

 Wet van Meden  en Perzen

Door het ingrijpen van Ester wordt deze genocide voorkomen en wordt uiteindelijk Haman aan de paal opgehangen die bestemd was voor Mordehai.

Instelling Poerimfeest  

Nadat de Joden de overwinning behaald hadden, heeft Mordechai alles opgeschreven. Met Ester richtte hij zich met een rondschrijven  tot de Joden waarin hij  de 14e en 15e Adar maakte tot feestdagen voor het Joodse volk. Op die dagen viert men de verlossing uit de handen van Haman. Dit  wordt het Poerimfeest genoemd. Het woordje ‘Poer” of “pur” betekent lot naar het lot dat Haman had geworpen om de dag te bepalen waarop de Joden zouden gedood worden. 

Amalek

Haman was waarschijnlijk een Amelekiet, want hij wordt genoemd een Agagiet en Agag is de titel van Amelekitische koningen.  Haman is dan een afstammeling van het Amelekitische volk dat altijd Israël heeft bestreden. Deze episode is dan weer een afspiegeling van de strijd tussen Jakob en Ezau.