A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palestina


Palestina 

Graftombe van Keizer Hadrianus in Rome. Hij gaf aan "Het Heilige Land" de naam Palestina en deelde het in in de Romeinse provincie Syrie-Palestina

Ondergronds Jeruzalem

Hij noemde Jeruzalem voortaan Aelia Capitolina en gaf de stad een Romeins stratenplan met rechte wegen. De hoofdweg was de Cardo. Een gedeelte van de stad van Hadrianus is de laatste jaren opgegraven en gemoderniseerd. Het heet nu het ondergrondse Jeruzalem.Het is een hyopermoderne wijk

Een ondergrondse winkelstraat in Aelia Capitolina aan de Cardo.

 

De naam Palestina  roept vaak heftige emoties op.

Wat wordt met deze naam bedoeld?

 

Er zijn  nu verschillende benamingen. Men noemt het ook wel Kanaän, het Beloofde land en “Het Heilige Land”.

Erets Jisrael

Veel Israëli’s en Joodse en christelijke Zionisten gebruiken bij voorkeur de uitdrukking  Erets Jisrael (Land van Israël).

Daarbij  maakt men ook nog wel eens onderscheid tussen hetzelfde gebied in engere of in bredere zin. Daarom is het niet zo gemakkelijk te zeggen, wat men nu onder de naam Palestina moet verstaan.

Voor veel Joden is het oude Palestina het aan Abraham beloofde Bijbelse grondgebied.

Het is de plaats  waar de tempel ooit stond.Voor de oud-Grieken was deze naam daarentegen een aanduiding voor de kuststrook waar de Filistijnen woonden.

 

Israelvijandige betekenis

In 136 kreeg de naam Palestina een Israëlvijandige betekenis.

 Na de Joodse opstand onderleiding van Simon Bar Kochba liet de Romeinse keizer Hadrianus elke herinnering aan Jeruzalem uitbannen.

De naam Jeruzalem mocht niet meer genoemd worden.

De keizer maakte van Jeruzalem een typisch Romeinse stad met een Romeins stratenplan en Romeinse architectuur. Jeruzalem noemde hij Aelia Capitolina en het land werd deel van de provincie Syria-Palestina.Vandaag wordt er aan de geografische naam Palestina verschillende betekenissen toegekend.

In de breedste, niet-politieke zin, is “het oude Palestina”  de landstreek van het oude Kanaän, die nu Israël en de Palestijnse Autoriteit omvat met delen van Jordanië, Syrië en de Libanon.

Als je de naam Palestina zo opvat lopen Palestina’s grenzen van de Libanese kustplaats Sidon oostwaarts tot aan Damascus en naar het zuiden tot aan de Golf van Akaba.

Moslims

Voor de moslims is het zo dat God de Israëlieten verstoten heeft uit het grondgebied van Palestina  in de tijd van Mozes omdat zij Hem niet als Allah aanbaden. Anderen zijn van mening dat de naam Palestina slaat op de onafhankelijke Arabische staat die door de PLO geproclameerd is.

Dat was in het jaar 1988 in Algiers .Naast Israël als Joodse staat, zou deze Arabische staat zelf bestuur krijgen binnen de definitieve vredesregeling tussen Israël en de Palestijnen.Dat is niet gebeurd.

Genoemde Arabische staat is er nooit gekomen. Wel heeft de Palestijnse Autoriteit sinds 1994 zelfbestuur.