A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie l Iran


Perzië -Iran

Iran nu

Overal in het land overheerst de islam, maar niet in Esfahan.

Hier zijn niet alleen vele Armeense kerken, maar je treft er ook protestantse, rooms-katholieke en anglicaanse gemeenten aan.

Nagenoeg alle herinneringen aan het christendom zijn in 25 jaar revolutie verdwenen.  Zelfs de jaartelling is vervangen door een islamitische.

 Maar in de wijk Jolfa bevinden zich  niet minder dan 13 kerken met rijke decoraties van binnen. De positie van de christenen is zeer moeilijk. 

 Op het bekeren van een moslim staat de doodstraf. In vrijwel elke dienst (traditioneel op vrijdag  in plaats van op zondag )is een geheim agent aanwezig. Nieuwe kerken mogen niet gebouwd worden en daarom  gebeurt het nog al eens dat er zes diensten per week belegd worden: vier op vrijdag en twee op zondag. 

 Het christendom is wel officieel door de staat erkend, maar de zogenoemde "mullah's " delen de lakens uit.

 Christelijke vrouwen en meisjes op weg naar de kerk dragen een hoofddoekje en een lang gewaad dat het lichaam voor tweederde bedekt.

Christen of niet, in Iran is elke burger verplicht zich aan de passen en te leven volgens de principes van de islamitische sharia.

Naast de imposante Sarkis-kathedraal in hartje Teheran hangt een huizenhoog portret van ayatollah Khomeini, grondlegger van de islamitische republiek Iran. 

 Onder het portret staat als dankbetuiging geschreven "Geliefde Khomeini, wij zullen nooit de vlag neerhalen die u hebt geplant"

Perzië van de Sjah

   

Hier lag het paleis van Persepolis. Daarachter zien we nog de tenten waarin vóór de islamitische revolutie de sjah van Perzië in de jaren zeventig van deze eeuw met alle machthebbers uit de Oriënt en afgevaardigden uit de hele wereld het 2500-jarig bestaan van het Perzische rijk vierden. Tweede foto is het graf van koning Cyrus in Persepolis

Perzisch basrelief

Opgegraven relief uit paleis van Xerxes in Persepolis

Iran

Perzië is de naam van Iran die in het Nederlands vóór 1935 werd gebruikt.  Iraniërs hebben hun land echter altijd Iran genoemd. 

Perzië is eigenlijk de naam van de provincie Persis in het zuiden van Iran.  Vergelijk het gebruik van het woord Holland en the Netherlands in het Engels. De naam Holland werd gebruikt voor de Nederlanden en Persis voor heel Iran.

Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: "alle koninkrijken der aarde heeft de HEER, DE God van de hemel en de aarde mij gegeven.  Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda." (Ezra 1: 2)  

Woestijnstad Yasd is een van de oudste woestijnsteden van Iran.  Door de wolken fijn stuifzand is de foto niet zo helder als je zou wensen. Het is er bloedheet!!Er staan veel lemen  huizen en de stad is bekend om zijn badirs  dat zijn windtorens   die als airco dienen om de huizen tijdens de lange hete zomers te koelen.Rechts onder op de foto is er een goed te zien!

Een indrukwekkende ruine van tempel in Persepolis

Hier zijn we in de Bijbel terug, want hier zie je twee bewakers van koning Darius die in de Bijbel zo vaak wordt genoemd.

 

 

Bescheiden grafmonument van koning Cyrus bij Persepolis

Cyrus wordt in de bijbel koning Kores genoemd en getekend als een gezalfde, een messias die de Joden zou redden.

Hij stond sympathiek tegen over Mardoek, de god van Babel en JHWH de God van Israël.

Hij wist dat hij daarom kon rekenen op de ontevreden priesters van Mardoek en ook op de Joden.  

De  priesters van Mardoek waren diep gekrenkt  door koning Nabonidus (zoon van de bijbelse Beltsazar), die hun stadsgod Mardoek zo verwaarloosde.

Ook de Joden hadden grote verwachtingen van Cyrus. Toen Cyrus Nabonidus had verslagen, kon hij dan ook zonder veel moeite Babylon veroveren in het jaar 539 vóór Christus.

Het rijk der Perzen had vroeger een kolossale omvang: Van de Kaukasus tot Ethiopië. 

 Het Perzische rijk hield stand  vanaf  koning Cyrus tot Alexander de Grote. Cyrus had Babylon zonder slag of stoot ingenomen.

Armeense Kerk

Schitterend plaond van de Armeense Vankkathedraal in Esfahan.

Wat doen de Iraanse leiders vandaag voor de christelijke minderheidsgroepering ? 

Men schat het aantal christenen op anderhalf miljoen.  Vóór de revolutie het dubbele aantal.  Uit angst voor vervolging gingen velen over tot de islam.

Laten we eens een kijkje nemen in de Iraanse stad Esfahan, waar meer dan honderdduizend Armeense christenen wonen in de Armeense wijk Jolfa.

 Als enige niet-islamitische groep  in Iran hebben ze door de jaren heen altijd hun gang kunnen gaan. Ooit was Esfahan de hoofdstad van het Perzische rijk.

Dat was in de tijd van de machtige sjah Abbas I, bijgenaamd  Abbas de Grote. Hij kwam in 1587 aan de macht.

Hij versloeg het Ottomaanse leger van de sultan en het was deze sjah die verantwoordelijk is geweest voor de volksverhuizing van de Armeniërs  van de noordgrens van het rijk naar de hoofdstad Esfahan.

 Niet omdat hij de christenen ter wille wilde zijn, maar omdat hij jaloers was op de kunst en de nijverheid van de Armeniërs.

Hij was zo diep onder de indruk van hun kunst en kunde dat ze volkomen met rust gelaten werden. Nog steeds is de stad Esfahan vol met inspirerende architectuur.

De kunstwerken en de betoverende  handgeweven tapijten in de verschillende musea zijn uniek in de islamitische wereld.