A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pasen en Pinksteren


 

 Zie vooral voor veel foto’s Eerstelingen en Pinkstergeest Wanneer jullie eenmaal in  het land zijn dat ik jullie zal geven, en je daar de oogst binnen haalt,moeten jullie de eerste schoof van de gersteoogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan dan de HEER omhoog heffen die als offer zal worden aanvaard (Lev. 23 :11) 

Volle kerken in China

Paasfeest en Pinksterfeest 

Op het Paasfeest worden de eerstelingen van de gerste-oogst binnengebracht. De eerste schoof is een prachtig beeld van de opgestane Christus.

 

 Pasen Jezus als de Eersteling, de Eerstgeborene uit de oden

 

 

 

Hij is de eersteling van de nieuwe schepping. God alleen krijgt daarvoor de eer. Daarbij is nog geen sprake van de inbreng van de mensen.

 

 Pinksteren

 

 

Pinksterfeest in China

 

 

Pinksterfeest in Biddinghuizen

 

Als het Pinksteren is, wordt op nieuw de eersteling geheven, maar nu zijn het twee broden. Nu komt er ook de Heilige Geest bij. Het ene brood blijft wijzen op Christus als eersteling Maar het tweede brood als eersteling wijst op wat wij ervan gebakken hebben.

 

 

 

 

Daarbij wordt de mens ingeschakeld. Bij de opstanding van de Christus is niemand ingeschakeld.

 

 Het is helemaal het werk van God: Christus alleen. Maar dat kun je niet meer zeggen als het Pinksteren wordt. Op het Pinksterfeest mag je niet zeggen dat het uitsluitend het werk van de Geest is. De Geest  wordt werkzaam via mensen. Ook die Geest wordt ons als eersteling meegegeven. Maar niet meer exlusief. De Geest werkt door in mensen. Die Geest is is ook de eersteling. De Geest werkt  in, voor en door mensen. We zijn op weg naar het grote oogstfeest.

De opgestane Paasvorst is niet allen de eersteling, maar ook de eerstgeborene uit de doden Hij is voor ons en door ons en in ons. De toekomst ligt open voor Gods eerstelingen.

 

Pinksterfeest feest der eerstelingen 

 

Het Joodse Pinksterfeest was een dankdag voor de oogst. Vandaar dat het ook genoemd werd het ‘feest der eerstelingen’. Die eerstelingen bleken de duizenden pelgrims  te zijn die uit heel de wereld naar Jeruzalem gekomen waren om het Pinksterfeest te vieren. Hand. 2: 1 vermeldt nadrukkelijk dat de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond toen de gemeente bijeen was om het Pinksterfeest te vieren. Daaruit mag worden afgeleid dat het niet toevallig was dat de Heilige Geest op de Pinksterdag  kwam. Het was ook niet toevallig dat Jezus stierf op het Paasfeest. We moeten het komen van de Heilige Geest verbinden met het Pinksterfeest als oogstfeest!

 

Oogstfeest

 

Het Pinksterfeest is het feest van de volheid. De garven van de laatste oogst moeten aan God de HERE worden toegebracht. We zijn op weg naar de grote Zomer van de eindtijd. Op weg naar de oogst van het Godsrijk. De komst van de Heilige Geest en het wonen van die Geest in de harten der mensen is het laatste grote heilsfeit voor de terugkeer van de Christus. Net zoals in Hand. 2 : 41 voegt de Heilige Geest  van Jezus Christus nog dagelijks  velen toe aan het nieuwe volk van God.