A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paulus zendingsreizen


Zendingsreizen van Paulus

 

Hoe reisde Paulus?  Paulus zal meestal te voet gereisd hebben. Wij hebben er vandaag  geen flauw besef  van hoe ontzettend moeilijk het reizen in die tijd was.

Per "pedes apostolorum"! Alleen de zeer rijken konden zich een rijtuig veroorloven. Hoeveel kilometers zal Paulus in zijn leven afgelegd hebben?

 Dat zullen er vóór zijn bekering al heel wat geweest zijn.

 

Hoeveel kilometers?

 

De afstand  tussen zijn geboorteplaats Tarsus en Jeruzalem bedroeg al 720 km. Hij zal zeker verschillende keren die tocht gemaakt hebben. Hij werd in Jeruzalem opgeleid door Gamaliel. 

En hoeveel kilometers heeft Paulus  te land en ter zee afgelegd? 

Waarom heeft Lucas zo uitvoerig over de zeereizen van Paulus geschreven ? Wel, dat deed ie voor Theofilus

 

Vaarroute

De vaarroute  in Hand. 27 beschreven zal Theofilus onbekend zijn. Want men kon via het noordelijker gelegen Antiochië gebruik maken van een goede  rijksweg die dwars door Klein Azië liep.

Bij Troas stak men dan over naar Macedonië.Bij Filippi kon de Via Egnatia worden benut.

Deze liep tot  aan Dyrrhachium, waar men de Adriatische Zee overstak om vervolgen langs de Via Appia van Brundisium maar Rome te reizen

 

Ook wij gingen in de voetstappen van Paulus. Soms te voet. Maar meestal maakten we gebruik van eigentijdse vervoersmiddelen! 

Hier in de omgeving van Lystra en Derbe waren de mensen heel vriendelijk en boden ons aan met hen mee te rijden naar de markt.

Zelfs vroegen zij ons mee te eten!

 

Het waren geen duizenden kilometers die we liepen maar we kregen wel een indruk hoeveel Paulus heeft moeten lopen. We kunnen ons trouwens ook geen voorstelling maken van de problemen die Paulus op zijn tocht door Anatolie  tegenkwam.

 

 Prof. A. Sizoo  heeft  eens uitgerekend  hoeveel km Paulus gelopen heeft en hij is tot de conclusie gekomen dat Paulus minstens 7800 km te land heeft afgelegd en 9000 km ter zee. Daarbij heeft prof. Sizoo zich beperkt tot de reizen die in het boek Handelingen zijn beschreven.

 

 Veel risico's

Het reizen had in de tijd van Paulus veel risico’s. Hoe totaal anders is de manier van reizen in onze tijd. Paulus schrijft over zijn eigen tochten: Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig vaak zonder eten verkleumd en zonder kleren” (2 Kor.11:26) 

En waar zal de apostel op al zijn reizen de nacht hebben doorgebracht? De herbergen waren meestal erg smerig en er huisde veel gespuis, die het op vreemdelingen gemunt hadden. Als Paulus op de derde zendingsreis naar Jeruzalem  gaat met de opbrengst van een collecte in Achaje en Macedonie reist hij dan ook met een heel gezelschap.

Misschien vond hij soms een gastvrij onderdak bij volksgenoten in de diaspora. Vaak werd hij juist door hen lastig gevallen.Het reizen op zee was ook niet zonder risico.

 Drie keer heeft de apostel zeebreuk geleden en een keer moest hij zelfs een hele nacht op zee ronddrijven.

 

Nog geen kompas

In die tijd was het kompas nog niet uitgevonden. ‘s Nachts kon men zich alleen maar oriënteren op de sterren. Bij donkere hemel voer men eigenlijk op goed geluk.

Overdag hield men de kustlijn in het oog,  maar ’s nachts had men geen enkel oriëntatiepunt. Daarom was de reis van Kreta naar Malta voor Paulus en zijn reisgenoten zo vreselijk geweest.:Vele dagen zagen we geen zon en geen sterren (Hand. 27: 20). Met een kustvaartuig langs de kust varen, ja dat was betrekkelijk veilig.

 Met een dergelijk schip heeft Paulus ook het eerste gedeelte  van zijn reis naar Rome afgelegd . In Myra vond de schipper eindelijk een Alexandrijns graanschip dat naar Rome onderweg was. Die schepen namen meestal ook pasagiers mee. Op zee reisde men slechts van Maart tot November. Buiten die periode om dreigde altijd het gevaar van de noordwester storm, de Euraquilo.

De zendingsreizen van de apostel waren vol risico’s. De tegenstand van joden en niet-joden enorm groot.

 Maar Paulus was een gedrevene. Zijn enige passie was het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, beginnend in de synagogen, maar vooral ook in de grote cultuurcentra in zijn tijd:  Athene, Efeze, Korinte, Filippi en Rome.

 

Een Alexandrijns graanschip dat regelmatig tussen Alexandrie en Rome voer. Soms werden ook passagiers meegenomen. In Myra moest Paulus op zijn tocht naar Rome overstappen van een kustvaartuig op een Alexandrijns schip.