A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Processies


  

Hierboven zien we twee interessante processies.. Erst die van de Samaritanen vanaf de berg Gerizim en daaronder een processie van de god Mardoek    van de Babyloniers Hij is gezeten op een stoel Zie je hem?

 

 

Een processie is een plechtige religeuze  stoet of optocht.Het Latijnse werkwoord procedere betekent ‘voortschrijden’. Processies vinden vooral plaats in Rooms-Katholieke  en Oosters-Orthodoxe kerken.Een belangrijke processie is de zogenoemde saccramentsprocessie waarbij het Sacrament onder een baldakijn wordt meegedragen.Er bestaan ook processies waarbij de relieken van heiligen worden meegedragen.In Oosters -Orthodoxe kerken worden iconen  en het Kruis als icoon meegedragen in de kleurrijke processie. Veel godsdiensten kennen processies! 

Artemis

 

In de Bijbel komen we plaatsen tegen  waar sprake is van beelden van goden en godinnen die in een processie worden  rond gedragen. Dat waren heidense goden. Is er een verband tussen de traditionele christelijke processies en de processies waarin de Griekse godin Artemis  en de Babylonische godheid Mardoekwerden  rondgedragen? Deze laatst genoemde processies hebben een heel andere inhoud.. Maar de huidige processies komen niet uit de lucht vallen. Een processie startte vroeger meestal vanuit een tempel. De heidense tempels waarover we in de bijbel lezen, waren woonplaatsen van de goden en godinnnen. In de tempel werden ze gewassen gekleed en gevoed. Je kon er om heenlopen. Je had ze in de hband.JHoe anders is de God van Iraël.Hij  wast, kleedt en voedt ons.De doop is een teken van de afwassing van onze zonden. Hij kleedt ons met zijn genade en Hij voedt ons met zijn Woord!!

 

Tempel:woning van de godheid

 De mensen kwamen in de tempels  niet bij elkaar om elkaar te ontmoeten, maar om te offeren en  beelden van de goden en godinnen te aanbidden. De tempels hadden meestal nog vele andere functies. Ze dienden vaak voor de geldhandel en de prostitu tie,   Dag en nacht waren de hiërodulen beschikbaar,maar de belangrijkste functie van de tempel was een woning voor de godheid te zijn.

Beeld als fetisj

 

In de maand mei werd het beeld van Artemis even uit de schitterende Artemistempel gehaald – één van de zeven wereldwonderen – en onder  het daverend gejoel en geuich van de duizenden Efeziërs  van de tempel in een machtige processie naar  het theater werd gedragen. De menigte was uitzinnig van  vreugde.De mensen dansten, sprongen en riepen onafgebroken:’Groot is de Artemis der Efezeërs’   Zo’n godenbeeld was eigenlijk en fetisj

 

Magie

 

Een fetisj is een voorwerp dat gezien wordt als een drager van een bijzondere magische uitstraling. Zo'n  voorwerp  werd vereerd en omringd met grote zorg.  Er konden goede en kwade krachten van uitgaan. Een reliek kan ook een fetisj worden. De legende van het 'uit de hemel gevallen zijn' (Hand 19:23. zal oorspronkelijk betrekking gehad hebben op die fetisj en later op het beeld zijn overgedragen. Ik sluit niet uit dat het een meteoriet is geweest.In ieder geval werd het beeld van Artemis over heel de wereld vereerd. gekleed,  gevoed en verzorgd Daaromocht Israel geen gesneden beeld van de levende  God maken.Dan zouden ze dat beeld ook moeten wassen, kleden en voeden.Daar komt nog bij dat zo’n beeld een keer per jaar gedragen moest worden in een feestelijke processie!

Wij worden gedragen

 

Een  een god die gedragen moet worden Dat is toch belachelijk. Dat is de wereld op zijn kop.Wij kunnen Hem niet dragen.. Hij draagt ons. Gepezen zij de HEER. Dag aan dag draagt Hij ons. Dat is andere taal!