A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paulus 1e zendingsreis


Eerste zendingsreis van Paulus

 

Syrisch Antiochie 

 

In Hand. 13 beschrijft Lucas hoe Saulus en Barnabas en Johannes Marcus door de gemeente van het Syrische Antiochie worden uitgezonden.  

Eerst bezoeken ze het eiland Cyprus.

 

De haven van Pafos op Cyprus vandaag. Vanaf Pafos vertrekken Paulus en Silas naar het vaste land.Barnabas komt er vandaan.

Ze preken allereerst in de synagogen.

 Daarna bezoeken ze verschillende plaatsen in Turkije: Antiochie, Iconium, Lystra en Derbe.

Zo keren ze weer terug naar hert Syrische Antiochie en brengen verslag uit.