A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paasfeest (1)


 

 Kerk in China telt nu al meer christenen dan dan in heel Europa!

Paasfeest (1)

De koning komt,

De koning komt,

De koning komt eraan!

En wij gaan met z’n allen langs de koningsroute staan.

Hosanna! Hosanna! roept ieder die hier staat

Wij leggen onze jassen als een loper op de straat.

 

De koning komt.

De koning komt.

De koning komt eraan!

Maar hij komt echt niet hier om de Romeinen te verslaan

Hosanna! Hosanna! de vijand die hij tart dat is de duivel die steeds wil wonen in ons hart.

 

De koning komt.

De koning komt

De koning komt er aan!

Maar Jezus doet wat hier nog nooit een koning heeft gedaan

Hij is uit het rijk der doden opgestaan!

(vrij naar een modern kinderlied)

 Dit kinderlied slaat allereerst op Palmzondag. Den is het de opmaat voor het kruislijden van Jezus. Het heeft ook nog een diepere dimensie. De dimensie van een geweldig toekomstperspectief. De Koning komt er aan! Iets van die jubelstemming mag ons nu al infecteren en genezen van onze miezerigheid en kleinzieligheid. De Koning komt er aan!   

Eersteling

 

 

 

 

 

 

We wensen jullie allemaal een zinvol Paasfeest toe! Jullie kunnen op deze website nog veel meer bestanden en foto’s vinden over Pasen. Kijk bijvoorbeeld eens bij “Lege graf Jezus”.Daar lees je over de dubbele identiteit van Jezus na zijn verrijzenis J;Hij blijkt dezelfde te zijn na zijn opstanding en toch anders.”Opstanding/Betekenis” “ Daar lees je dat de dood zijn afschrikwekkend karakter verloren heeft enw ij nu al nieuw leven ontvangen hebben en een nieuwe lichamelijkheid zullen krijgen.”Pasen en Pinksteren”  en:”Eeuwig leven” en “Leven na dit leven”

========================================

De meeste l mensen weten niet meer wat Pasen betekent. Misschien denken ze dat het iets met de lente te maken heeft, met nieuw leven in de natuur. Met uitbottend groen en lammetjes in de  wei. De paashaas en de paaseieren zouden ons daar aan herinneren.

Dit feest  heeft twee wortels in het Oude Testament.  Die eerste wortel breng ik ter sprake in Paasfeest (1) en de tweede in Paasfeest (2).Het herinnert ons   allereerst aan het oudtestamentische paasfeest. Dat was het feest van de eerstelingen van de gersteoogst. De eerste schoof gerst werd als een dankoffer heen en neer bewogen  voor Gods aangezicht in de tempel.

Die schoof is symbool voor Messias Jezus. Hij is de  Eersteling. Hij  wordt ook genoemd de Eerstgeborene uit de doden. (Openb.1:5).Wij volgen Hem op de geweldige en overweldigende dag van de Opstanding. maar Hij was de eerste, de Eersteling, de Eerstgeborene van de doden in het Godsrijk. Overweldigend groot zal de oogst zijn op de dag der opstanding. Maar Hij was de Eerste. Hij heeft de primeur Hij kwam als de eerste uit het graf. En wij komen  dank zij Hem ook wel uit het graf. Dat is geen rustplaats,maar wachtruimte!

 

 

Vooral rangorde 

Toch slaat de uitdrukking’ Eerstgeborene’ niet alleen maar op een volgorde in tijd. Het is voooral een rangorde! De Zoon is de hoogste, de belangrijkste onder alle schepselen en alle mensen. Hij staat boven aan. Onder ONDERWERPEN  bij ‘Eerstgeborene’   kun je daar veel meer over vinden..

 

 

Joodse Pinksterfeest

 

Het Joodse Pinksterfeest is ook een oogstfeest, m aar dan niet van gerst maar van tarve. Ook het joodse Pinksterfeest is een feest van  eerstelingen. Nu gaat het om twéé beweegoffers. Het eerste offer slaat op de eersteling van de ggerste-oogst. Het heeft te maken met  de Messias. Het tweede heeft betrekking op de eerstelingen van de tarweoogst. Die worden aangeboden in de vorm van broden. Het eerste brood slaat op het offer van Jezus als het brood des levens. Daar komt niemand bij te pas. De eerstelingen van het Pinksterfeest hebben te maken met wat wij er van gebakken hebben. Paasfeest en Pinksterfeest zijn beiden dus feesten van de eerstelingen (zie bij Pasen en Pinksteren).