A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Profetenmantel


 .jpg'>

 

 

Dit is geen mantel van kamelenhaar, maar van geitenhaar. Een inwoner van Tarsus liet mij een mantel zien aoals Paulus gewoon was die te dragen

Een gebedsmantel van Messiasbelijdende joden teTel Aviv Deze laat de identiteit van de bidder zien, zie ook bij Tel Aviv

Een standbeeld van Elia op de Karmel

#4.jpg'> Karmel waar Elia optrad tefgen de Baalpriesters

Map

 

 

 

 

 Toen Elia hem voorbijging, wierp hij hem zijn mantel toe’ (1 Koningen 19:19)  Er is een ingewikkelde wisselwerking tussen hoe je eruit ziet en wie je echt bent. Elisa kreeg van Elia de profetenmantel toegeworpen. Hij was aan het ploegen. Maar hij slachtte zijn ossen en ging direct zonder woord van protest met Elia mee. Hij liet zijn oude leven radicaal achter zich.

Nieuwe identiteit

 De profetenmantel liet zijn nieuwe identiteit zien. Die identiteit werd gedragen door een innerlijke keuze. Om een profetenmantel te kunnen dragen moet je wel stevig in je schoenen staan. Het kan alleen als je zichtbare presentatie wordt gedragen door je besef van roeping. Zijn roeping maakte Elisa tot wie hij was. De profetenmantel gaf daar uitdrukking aan 

Profeet als   ‘voorzegger’

 

Wij denken meestal dat een profeet iemand is die de toekomst

voorspelt.Maar een profeet is geen voorspeller, maar een voorzegger, iemand die ons ‘voor-zegt’ wat wij moeten na-zeggen en na-doen. Een profeet is iemand die het Woord van God moet verkondigen.Hij wordt altijd geroepen. Hij is dus niet iemand die zichzelf heeft opgewerkt, maar die door God geroepen is.Wij worden allemaal geroepen.we hebben allemaal eenroeping, een profetische taak.

 

Bij de doop

 Die roeping van Gods kant gaat aan al onze menselijke activiteiten vooraf. Die roeping vond plaats bij onze doop.We werden persoonlijk geroepen, toen we volkomen passief waren.Roeping is niet in de eerste plaats een daad van ons, maar de roepstem van God.

 

Uitwendigge en inwendige roeping

 

Er is een uitwendige roeping en een inwendige roeping.we worden allemaal geroepen, maar op die uitwendige roeping moet een inwendige roeping volgen. Iedereen is wlkom bij God, maar je moet wel komen als reactie op het woord ‘welcome’!

 

Mantel van kamelenhaar.

 

De profetenmantel van Johannes de Doper was van kamelenhaar.

Bij de aankondiging van zijn geboorte  aan Zacharias zegt de hemelbode:”Wees niet bang Zacharias, je vrouw Elisabet zal een zoon baren en je moet hem Johannes noemand.(Luc 1:14). Als bode zal hij voor God uitgaan in de geest en de kracht van Elia om ouders en kinderen te verzoenen en zondaars tot recht en gerechtigheid te brengen en zo het volk gereed te maken voor de HEER.’

Elia moest het volk Israël terugroepen van de afschuwelijke afgoderij van de Baäldienst. Dat deed hij op de heuvel Karmel in de tijd van Achab.

Johannes de Doper moest eeuwen later het volk terugroepen van het vereren en dienen van de goden van de Kanaänieten.

 

Elia de profeet

 

Elia gooit de profetenmantel over Elisa heen; hij wijst hem aan als zijn opvolger.Opvallend is dat Elisa geen tegenwerpingen maakt.Hij ontvangt de mantel van Elia als teken. Nu wordt hij geroepen.

Wij worden allemaal geroepen. We krijgen allemaal de profetenmantel omgeworpen. Wij hebben allemaal eenprofetische taak.Door Gods Geest worden we allemaal bekleed met de mantel van Gods liefde.Die mantel wordt ons toegeworpen. We moeten hem ook aantrekken.Zo worden we bekleed met de mantel der gerechtigheid. We moeten die mantel niet in Gods garderobe  laten hangen. Elisa gaat en hij maakt een brandstapel op zijn  boerderij en verbrandt de afgodsbeelden.