A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pniel


  

Pniël

Wij ontvangen  een andere identiteit een andere naam: Jacob wordt Israel

 

Vpoor het aangezicht van de Eeuwige zijn we net als Jacob in  genade aangenomen. Wij ijn in Pniel geweest, voor het eengezicht van God.Pniel betekent aangezicht van God.

Hier arriveerde aartsvader Jakob met zijn hele familie bij de Jabbok

Midden in de nacht stak hij de Jabbok over op een doorwaadbare plaats samen met zijn beide vrouwen en zijn elf kinderen (Genesis 32:23)

Hij komt na jarenlange afwezigheid weer in zijn geboorteland. Ruim twintig jaren is hij in Paddan-Aram geweest (Syrië).


Deze foto maakte ik in het tegenwoordige Haran (Paddam Aram) Hier diende Jakob zijn oom Laban vele jaren om Rachel. De bijenkorfachtige huisjes waren er toen ook al.

 

Bij de grens

En nu keert hij terug naar het Land der Belofte. Hij is gekomen aan de grens van het land Kanaän.

En hij is bang om zijn broer Ezau te ontmoeten. Daarom laat hij al zijn bezittingen en gezinsleden en personeel over het grensriviertje gaan, maar zelf blijft hij alleen achter; om tot God te bidden

En dan gebeurt er in die donkere nacht iets wonderlijks: een Man worstelt met hem. Deze worsteling duurt tot aan het aanbreken van de nieuwe dag.

Die Man vraagt dan aan Jakob om Hem los te laten, want Hij wil gaan, aangezien de dageraad is opgegaan.

Maar Jakob laat Hem niet gaan, tenzij Hij hem eerst zegent. Hij ontvangt de zegen van een nieuwe naam.

Eerst heette hij alleen Jakob (de slinkse), nu krijgt hij ookde naam Israël.

De naam ‘Jakob’ kreeg hij, omdat hij voor de geboorte de hiel van zijn tweelingbroer vasthield; ‘Israël’ betekent dat hij zich vorstelijk met God en mensen heeft gedragen en heeft overwonnen en ook zal overwinnen.

 

Dan komen de eerste stralen van de opkomende zon over de kim en spreekt Jakob de woorden uit: "Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest." Daarom noemt hij de naam van die plaats bij het grensriviertjeJabbok nu Pniël. Want het woord ‘Pniël’ betekent: Gods Aangezicht

 

Verschil Betel en Pniel

In Betel werd Jakob bemoedigd voor zijn lange avontuurlijke reis naar Paddan Aram en ging de hemel voor hem open.

In Pniël  heeft hij in de strijd van geloof overwonnen en Gods nabijheid ervaren toen hij terug kwam uit Paddan Aram en op het punt  stond Kanaän binnen te trekken met heel zijn familie en