A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hoofdstad Edomieten en Nabateeers


  

Petra Edomieten en Nabateeers
 

De Siq.De eniege toegangsweg naar Petra, vroeger hoofdstad van de Edomieten en van de Nabateers

Kazneh

Canyon. Deze smalle kloof was de enige toegangsweg tot de hoofdstad van Edom en later van de Nabateeers.

 

 

In de rotsen uitgehouwen facade van een graf. Toeristische attractie

Landschap rond Petra. Het waren de Nabateeers die de koningswegen en de karavaanroute van Petra naar Egypte beheersten.

 Woning in de rots uitgehouwen.

 

 

De belangrijkste toegangsroute van de stad loopt nog altijd door een smalle kloof van ruim een kilometer.

De stad is vooral bekend geworden door de prachtige, in de rotsen uitgehakte en gebeeldhouwde graven. 

Vele eeuwen is de stad onbewoond geweest. De omgeving is nog steeds zeer indrukwekkend, want de erosie heeft onuitwisbare sporen achter gelaten.

Petra is een zeer beroemde toeristische plaats in het zuiden van het tegenwoordige Jordanië. 

 Het is ook een bijbelse plaats. In het gericht over Edom wordt naar deze plaats, die hoog in de rotsen was gebouwd, verwezen in het bijbelboek Obadja. "Ik maak van jou een onbeduidend volk, veracht door iedereen. 

 Door je hoogmoed heb je je laten verleiden, hoog woon je, hoog in de rotskloven, daar heb je je huis gebouwd en je denkt:Wie haalt mij naar beneden? " (3). 

Afstammelingen Ezau

De Edomieten stammen af van Ezau, de broer van Jakob. Nu wordt ook duidelijk wat we lezen in Obadja  "Je hebt je tegen het volk van Jakob gekeerd, geweld gebruikt tegen je eigen broeder (10)"

In klank komt de naam Edom overeen met het Hebreeuwse woord voor rood en is het een herinnering aan de woorden van Ezau: Laat me toch slorpen van dat rode, dat rode daar.

Het volk Israël en de Edomieten hebben altijd met elkaar ruzie gemaakt en gevochten. Edom weigert Israël door zijn land te laten trekken als het  volk op weg is naar Kanaän

De vijandschap van Edom tegen Israël bleek vooral bij de ondergang van Jeruzalem in 586 vóór Christus, toen de Edomieten  telkens strooptochten ondernamen in Israël

Ook door  het optreden van koning Herodes (de Edomiet) bij de geboorte van Jezus, probeert Edom nog eenmaal aan Jakob de belofte te ontnemen en Gods werk te vernietigen  bij de kindermoord van Betlehem. (Matt. 2)

De strijd tegen Israël was een strijd tegen de grote Zoon van Israël.

Nabateeers

Woestijnnomaden hebben de Edomieten  tenslotte in de 6e eeuw verdreven. Het waren uiteindelijk de Nabateeërs die de Koningswegen en de karavaanroute  van Arabië naar Egypte beheersten van uit Petra.