A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Parten en Meden


 

 Parten: nomaden

 

Hoe komt het dan dat we hen allen in onze eigen moedertaal horen?  Parthen, Meden en Elamieten (Hand. 2:8) 

Partische ruiters 

 

De apocalyptische ruiters uit het boek Openbaring waren oorspronkelijk Partische ruiters. Johannes zal die ruiters gekend hebben. Zie ook "Ruiter op het witte paard" bij Onderwerpen.

Ecbatata was vroeger een hoofdstad van het Partische rijk. Nu heet de stad Hamadan. (Zie bij Hamadan ) Op de map zie links boven.

In het noorden van de huidige stad Hamadan(Ecbatana) lag vroeger een partische stad.Deze hoofdstad had zeer hoge muren die nu nog 9 meter hoog zijn.De Romeinen konden de Parten nooit verslaan!!

 

Hamadan, een zeer oude stad!!

 

 

Pinksterfeest

De Parten waren nomaden. De Parten zijn het eerste volk dat in de rij van volkeren genoemd wordt in Hand.2.

Op het Pinksterfeest in Jeruzalem waren ook Parthische joden aanwezig.

Hoe kwamen die Joden toch helemaal in Parthië terecht? Wel, na  de eerste diaspora (zie daar) en vervolgingen ontstonden  in Azië overal joodse gemeenschappen.

Zij reisden met de karavanen mee via de Zijderoute, die van Antiochië naar Xian in China voerde.

Via deze zijderoute waren ze ook in Jeruzalem gekomen op het Pinksterfeest.

De Parthen waren rijk omdat de Zijderoute door hun gebied liep en zij daardoor de handelsroute van west naar oost beheersten

Apocalyptische ruiters van Openb. 6 ? (Zie bij Onderwerpen: Ruiter op het witte paard)

Men zal bij de onheilsruiters uit Openb.6 moeten denken aan het beeld van de Parthische ruiters.

Deze ruiters werden erg gevreesd door de Romenen omdat ze vaak met boogschutters te paard vochten. En dat was heel verrassend.

Want wat was hun tactiek? Ze deden net alsof ze op de vlucht waren geslagen, maar plotseling keerden zij zich om en schoten hun pijlen af op hun achtervolgers.

Hun bogen waren zo krachtig  geconstrueerd dat zij Romeinse pantsers konden doorboren.

Zij hebben dan ook in 53v.Chr. in de slag bij Carrhae de Romeinen verslagen. 

Op dit beeld in het Brits museum in Londen zien we hoe een Parthische ruiter die lijkt te vluchten zich plotseling omkeert en pijlen afschiet op zijn achtervolgers.Interessant, niet?

De Parthen worden vaak in één adem genoemd met de Meden. Zie ook bij Meden

 

Zijderoute

  

De zijderoute liep van Antiochië via Damascus,Bagdad en Isfahan naar het huidige Xian.

Halverwege was er een splitsing richting India.

De olifant is symbool voor India,

De kameel voor de Arabieren en

En hetpaard voor de Parthen.

Via deze route is het christendom ook in China verspreid.

Chang-an (het huidige Xian) was toen de hoofdstad van China en daar bracht een deputatie christenen onder leiding van de Parthische bisschop Aoeoben een bezoek aan de Chinese keizer.Dat was in 635 AD

De Parthen waren nomaden. Met hun snelle paarden veroverden ze Mesopotamië,Babylonie en Assyrië het gehele gebied dat tegenwoordig Iran heet.

Eeuwen lang waren ze een geduchte vijand voor de Romeinen