A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pilatus Rechterstoel (1)


Pilatus’ rechterstoel    (1)Jezus werd van Kajafas naar het praetorium gebracht  Van de hogepriester naarPontius Pilatus. Zelf gingen ze niet naaar binnen om zich niet te verontreinigen(Joh. 18:28)

 

Zie uw koning Hier is Jezus nog in het pretorium - terwijl het volk zich buiten heeft cverzameld

 

Pilatus ondervraagt Jezus in het praetorium

Praetorium

Wat is dat:het praetorium? Dat was het plaatselijke hoofdkwartier van de Romeinse militaire gouverneur.  Dit ambt bekleedde Pontius Pilatus tien jaar lang. Hij was gouverneur van de Romeinse provincie Judea. Eigenlijk woonde hij te Caesarea, maar tijdens de feestdagen verbleef hij in zijn residentie te Jeruzalem. Vroeger lokaliseerde men dit praetorium meestal in de burcht Antonia.

Inscriptie

Ik vind het erg interessant dat in Caesarea een inscriptie is gevoden waar zijn naam, met die van keizer Tiberius op te lezen is. Hij wordt daar genoemd de praefectus Judeae .De joden gaan zelf niet mee als Jezus door de soldaten het praetorium wordt binnengebracht.

 

 Heen en weer

 

Zij wilden zich niet laten verontreinigen. Het onderhandelen met de gouverneur zal dan ook buiten gebeuren. Het gesprek met Jzus vindt binnen plaats. Het gevolg nhiervan is dat Pilatus telkens  heen en weer moet lopen tussen de beklaagde in  het praetorium en zijn beschuldigers daarbuiten.(18:29)In vers 33 zien we Pilatus het praetorium weer binnen gaan om Jezus te ondervragen:

 

 Koning der joden? 

 

‘Bent u de koning der joden?Het valt mij op dat Jezus met Pilatus wel een 0gesprek voert.Telkens komt die ene vraag weer terug: Bent u de koning der Joden?  Jezus geeft hem antwoord. ‘Ik ben inderdaad de dkoning der joden, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld.Ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen. “Wat is waarheid? vraagt Pilatus.

 Litotrotos

 

Pilatus liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras (Litostroton), in het Hebreeuws Gabbata. Het was nog erg vroeg in de morgen de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden:

 

Dit is dan uw koning

 

 

  ‘Hier is hij, uw koning.’  Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!

Waar bevinden we ons hier?  We bevinden ons hier in het paleis van Herodes op de Sionsheuvel. In dit paleis werd ook recht gesproken. Hier bevond zich de rechterstoel van Pontius Spmmigen bijbelelgeleerden vermoeden dat het praetorium in een ander pa;eis op de Sionsheuvel gezocht moet worden. Pilatus.(Joh. 19 :13)l In de meeste vertalingen wordt deze plaats aangeduid met het hebreeuwse woord Gabbata. Het zijn drie woorden die karakteristiek zijn voor de lijdensgang van onze Heiland

.

Getsemane, Gabbata en Gologota.

 

 

In Getsemane is Hij  gearresteerd. Op Gabbata veroordeeld en op Golgota gekruisigd.

 

Officieel vonnis

 

Plaats, datum en tijd van handeling zijn nauwkeurig opgetekend, passend bij het officiële karakter van dit vonnis. Pilatus ‘rechterstoel stond op het zogeheten plaveisel (Litostroton), een bepaaalde tegelplaats bestaande uit marmeren platen. In het Hebreeuws wordt hiervoor een andere naam gebruikt, namelijk Gabbata.D it betekent     ‘hoogte’. Die rechterstoel bevond zich al op de heuvel Sion, Gabbata lag dus nog hoger. Hoogte op de heuvel.Ook de datum van de handeling wordt vastgesteld: de wekelijkse voorbereidingsdag van de sabbat. Het was dus vrijdqg. Aangezien de volgende morgen sabbat zou zijn, verdraagt het vonnis geen uitstel. Tenslotte wordt  tijd van handeling genoemd: het was nog vroeg in de morgen. Het zesde uur. De joden tellen de uren vanaf zonsopgang. Johannes telt echter als enige evangelist    de uren volgens de Romeinse tijdsindeling: vanaf middernacht.