A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Psalm 116 Achtergrond


  Banden van de dood omknelden mij en angsten van het dodenrijk grepen mij aan.Toen riep ik de naam van de HEER aan:“HEER,HEER red toch mijn leven.  

God heb ik lief 

Dit is de ruineheuvel Ziklag.Hier beleefde David het dieptepunt van zijn leven. De stad Ziklag  was platgebrand door de Amalekieten, zijn vrouwen ontvoerd, zijn manschappen willen hem stenigen en 2 dagen later hoort hij dat zijn beste vriend Jonatan in  het Gilboagebergte is gesneuveld

Filistijnse stad Gat

Zo zagen de Filistijnen er uit

Filistijnse vlakte

 

God heb ik lief, want die getrouwe Heer.Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen.Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Kent u de waarschijunlijke achtergrond van deze psalm? Hoogst waarschijnlijk heeft David deze psalm gedicht en gezongen  in de zwaarste periode van zijn leven. Dat was de periode  waarin hij op de vlucht was voor Saul. Hij was naar het land der Filistijnen  gevlucht. 

Ziklag   

 

Maar daar bereikte hem de ene de  onheilstijding  na de andere (1 Samuel 30). De Amalekieten waren Ziklag binnengevallen en hadden de stad waar David en zijn mannen heen waren gevlucht, met vuur verbrand. Alle vrouwen hadden ze meegenomen, ook twee van de vrouwen van David:Abinoam en Abigaïl. De mannen van David gaan hem ook nog   fel beschuldigen. Waarom moest hij ook zo nodig naar de Filistijnen gaan? David is de schuld van alle ellende. Ze willen hem zelfs stenigen. En in die allerwanhopigste situatie zocht hij steun  bij God (1 Sam. 30 :6 e.v.) “Maar David sterkte zich in de HERE zijn God

Dat kon hij alleen omdat de Gezalfde in hem woonde . Die bad en sprak door hem. Eeuwen later zou deze Gezalfde, de grote zoon van David in Jezus de menselijke gedaante aannemen

Jonatan sneuvelt

 Maar de grootste schok krijgt hij bij het bericht, dat Johatan zijn beste vriend bij Gilboa is gesneuveld in de strijd tegen de Filistijnen. (1 Sam.31) David is er helemaal kapot van. Daar komt nog bij dat Saul zelfmoord pleegt door zich in zijn zwaard te storten (1 Sam. 31). Als David dit bericht van een Amelekiet ontvangt, is hij er helemaal kapot van. Al was Saul zijn vijand, hij bleef toch de gezalfde van de HEER (2 Sam. 1:14).De Amalekiet die hem de boodschap van Sauls dood bracht, had Saul zelf gedood (2 Sam. 1:16). Het meest  heeft hem geraakt  de dood van Jonatan:“Jonatan ligt gesneuveld op de heuvels,Het verdriet verstikt me, JonatanJe was mijn broeder, en mijn beste vriend.Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen. Ach, dat de helden moesten vallen (2 Sam.1:26) De situatie van Ziklag was voor David de wanhopigste periode in zijn leven. Hij was op de vlucht voor Saul, Amalekieten hadden zijn vrouwen ontvoerd, zijn manschappen kwamen in opstand tegen hem  en twee dagen later krijgt hij nog het bericht van de dood van zijn beste vriend Jonatan.Het is zo goed als zeker, dat we hier de achtergrond aantreffen waaruit we psalm 116 moeten verstaan  Korte tijd daarna is David tot koning gekroond in Hebron.