A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paulus reis naar Rome


 Paulus reis naar Rome

Je kunt op deze kaart met enige moeite de reis van Paulus naar Rome volgen! Sla Hand. 27 op. Daar lezen we dat het eerste deel van de zeereis met een kustvaartuig gemaakt wordt. Volg de blauwe route uit Caesarea Maritima via Sidon naar Myra (Daar zou eeuwen later Sint Nicolaas bisschop zijn). Het schip vaart langs Cilicie en Pamfilie en komt eindelijk in Myra in Lycie aan.  In Myra moeten alle passagiers overstappen op een Alexandrijns zeeschip. Die schepen vervoerden Egyptisch graan naar Italie. Ook de plaatsen Cnidus en Goede Rede kun je op het kaartje vinden.

De keizer tegenover wie Paulus moest terechtstaan was keizer Nero

Alexandrijns zeeschip

Grafhuizen te Patara, hoofdstad van Lycie ( niet van Lydie, want de hoofdstad van Lydie is Sardes (Openb. 3) Hier voeren ze eerst langs.

Enkele uren  verder varend doemen de grafhuizen van Myra al op aande kust.  Reken maar dat de apostel die woningen hoog in de rotsen uitgehouwen ook heeft gezien. Compleet met daken en stutbalken. Fantastisch! De Lyciers geloofden dat hoe hoger je zo'n woning zou bouwen, des te gemakkelijker de Sirenen je zouden kunnen ophalen om je  naar de hemelse gewesten te laten vliegen 

Misschien heeft de apostel daar aan gedacht toen hij schreef: Want wij weten dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt (zoals de Lyciers in Patara en Myra) hebben gedaan, maar een eeuwig huis.(II Kor. 5: 1).