A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pastor pastprum


Pastor pastorum

 

 

Onderweg naar Jeruzalem.

 Jezus gaat vastberaden op weg naar Jeruzalem, want Hij weet dat Hij zal moeten sterven.  Hij gaat niet allereerst als pelgrim.Deze route zal nu bestempeld  worden door zijn herderschap. Hij is de Pastor Pastprum.Hij is de Goede Herder die op alle plaatsen waar Hij door heen zal komen, mensen oproept tot pastoraat De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.Zie Bijb el en herders Hieronder vind je een ekstgedeelte uit Lucas 9  Luc. 9:51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. 57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God Als Jezus de mensen oproept Hem te volgen, roept Hij hen als de Goede Herder.

Je moet beslist eens kijken  naar  het bestand  

Bijbel en Herders. 

  Daar vind je ook veel foto;s, die ke ik hier niet kon opnemen.  

Vreemde reacties?

 

Is dit niet een vreemde reactie van Jezus? Als mensen Hem willen volgen, zet Hij daar telkens een domper op. Het is helemaal niet onredelijk wat zij vragen, maar Jezus schijnt daar geen oog voor te hebben. Gaat het hier niet over Bijbelse plaatsen waar Jezus reacties psychologisch aanvechtbaar zijn?

Als Jezus voor de laatste keer naar Jeruzalem, reist, stuurt Hij boden naar de dorpen en stadjes waar hij langs zal komen. Zij moeten   zijn komst aankondigen. Ze zullenwaarsachijnlijk ook wel voor logies moeten zorgen. Jezus weet dat je niet onverwacht met 13 man    bij de mensen kunt aankloppen voor onderdak.

 

Niet onaangekondigd

 

Jezus wil niet onaangekondigd  de stadjes en dorpen tussen Samaria en Jeruzalem bezoeken. Hij wil dat de bewoners weten dat Hij er aan komt. Hij wil dat de mensen klaar stan om hem als koning van het Godsrijk welkom te heten. Dat is zijn messiaans bewustzijn. De boden die Hij uitzendt moeten reclame voor Hem en zijn Rijk  maken.

 

Zeventig

 

Op zekere dag pakt Hij het grootser aan. Een lange lijst van dorpen noemt Hij op. Die wil Hij bezoeken. H wil dat de bewoners klaar staan om Hem als koning te begroeten. We weten niet welke Bjbelse plaatsen op de weg naar Jeruzalem Hij genoemd heeft. Jezus verwacht in al die plaatsen wel een Koninklijke ontvangst, Hoe dikwijl is Hij daar al niet geweest afgelopen  dri jaren en hoe dikwijls heeft Hij daar al niet het evangelie verkondigd. Jezus maakt reclame. HNij wil dat de mensen  hem opwachten bij de poort. Hij stelt tweeënzeventig anderen aan die zijn komst moeten voorbereiden.(Luc. 10:1)Na de uitzending van de twaalf in luc. 9;1-6 en de boden in Luc 9:52. De uitzending van de twaalf heeft betrekking op Israël en de uitzending van de  zeventig, of 72 heeft betrekking op de volkerenwereld. Niet alleen Israël moet de de komst van het komnde Godsrijk aankondigen. Hier ligt een opdracht voor alle volken; Het getal 70  bedoelt Jezus symbolisch. In de Joodse traditie neemt men aan dat er 70 volken zijn. Jezus sluit zich hierbij aan. Jezus sluit zich ook aan bij het Joodse recht: alleen het getuigenis van twee heeft rechtsgeldigheid.