A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pontus aan de Zwarte Zee.


  

Aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus (1 Petr.1:1)

 

Pontus

Hier in Amasya kun je de graftombes van de koningen van Pontus bezoeken. Ze zijn in de bergen uitgehouwen. Uit deze regio kwamen Prisca en Aquila vandaan, het echtpaar dat hetzelfde handwerk uitoefende als Paulus

Horondans van de Hemsin en Laz bergbevolking bij Pontus. Deze dans schijnt van de Bacchusdansafkomstig te zijn.De mensenzijn hier moslim, maar er is hier merkwaardig genoeg geen scheiding tussens sexen.

 

Ook uit Pontus waren feestgangers gekomen naar het Pinksterfeest in Jeruzalem (Hand. 2:9).

Aquila

Hier kwam ook Aquila vandaan (Hand.18:2)

In de tijd van de apostelen woonden er ook christenen in Pontus. Waar lag die streek toch? Pontus behoorde tot de Romeinse provincie Galatië-Kapadocië. De regio lag aan de zuidkunst van de Zwarte Zee.

 

Er waren heel gauw al tal van christelijke gemeenten. Eusebius vermeldt dat Dionysius de bisschop van Korinte in het jaar 170 een brief heeft geschreven naar de bisschop van de hoofdsstad Amasia 

Langs de hele zuidkust van de Zwarte Zee hadden zich in de loop der eeuwen Griekse kolonisten gevestigd.We mogen aannemen dat de christenen aan wie Petrus schreef Griekssprekende Joden geweest zijn. Ook In Hand. 2 worden zij genoemd.

Zie ook bij Diaspora(vervolg)