A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie a Medie


Meden en Perzen

 

De Meden woonden ten zuiden van de Kaspische zee in het noord-westen van het huidige Iran. Op dit kaartje zie u niet alleen de bekende oliepijplijn, maar ook de ligging van het huidige Iran

 

Zie ook Meden!

 

 

Hoe kwam het dat de Meden en Perzen in één adem genoemd werden? (Wet van Meden en Perzen) De Meden hebben met hun snelle paarden Nineve verwoest in 612 v. Chr. De Babyloniërs lieten de verwoesting van Nineve aan hen over. Maar samen deelden zij de buit van het Assyrische rijk. Nebukadnezar was gehuwd met een Medische prinses. Het was koning Cyrus die de Meden hun heerschappij heeft ontnomen. Zo ontstond het Medo-Perzische rijk.

  Perzen en Meden  waren beide ruiterolken die op hun snelle paarden door iederen gevreesd werden De hoofdstad van de Meden was Ecbatana, maar na de verovering van de Perzen was het een Perzische stad geworden, zomerresidentie van de Perzische koningen

 

De graftombes van Ester en Mordechai in Hamadan in het huidige Iran zijn doelwit geworden van radicaal islamitische studenten. Bijna driehonderd Iraanse studenten bivakkeren al drie weken rond de tombes en dreigen ze te vernielen.

 

 

 

 

Ecbatana de hoofdstad van de Meden. Ideale zomerresidentie van de Perzische vorsten want de stad lag op een hoogte van 1800 meter

 

 

 

Ook de Parten woonden hier. De Romeinen konden de Parten nooit de baas worden. De parten waren bliksem snel en zeer behendig op hun paarden!!

In Ecbatana is men bezig de Partische wijk op te graven zoals we hier zien. Op toeristisch gebied is hier veel te zien en te beleven.En nu heb ik nog niet eens de plek van het paleis van koning Darius laten zien.Darius I was de opvolger van Cyrus

 

 

 

Ecbatana lag in het noordwesten van het huidige Iran. Je ziet oop deze map ook Isfahan, de vroegere  hoofdstad van de Perzen, ten westen van Teheran.

Vorige week (begin januari2011) zijn de graftombes  bovendien ook nog ontdaan van hun status als pelgrimsplaats.  Daarom verliezen ze  bescherming van de overheid. Dat is een slag in het gezicht van de Joden omdat Hamadan de belangrijkste pelgrimsplaats  in Iran is voor Joden. Elk jaar vieren hier op 20 en 21 maart de Joden  hun Poerimfeest. Poer betekent ‘lot’ en schijnt te verwijzen naar de dag die door Haman was uitgekozen door het lot om alle joden uit te roeien. Op de 13e van deze maand vasten zij naar het voorbeeld van Ester.

 

 

En negen meter hoge muur van de Parten is hier opgegraven.

 

 

 Ecbatana is nu Hamadan

 

 

 Men zegt dat Ester en Morcechai in Ecbatana zijn begraven, het huidige Hamadan. De hele spannende geschiedenis kunt u lezen in het boek Ester.

Nadat de Joden de overwinning hadden behaald, heeft Mordechai dit alles opgeschreven en heeft hij met Ester een rondschrijven gericht tot de Joden, waarin hij de 14e en 15e Adar uitriep tot feestdagen voor het Joodse volk. De Joden mochten de verlossing uit Hamans hand nooit vergeten. De tien zonen  van Haman worden aan de galg gehangen die Haman  voor Mordechai bestemd had. Ook vele Perzen werden door de joden omgebracht. In Ester 9 : 16 lezen we namelijk dat de Joden toestemming kregen hun vijanden te doden op  verzoek van Ester.  Ester kan zeker niet vrijgepleit worden van wraakzucht. Daarop legt het Iraanse regiem de nadruk. Op het Poerimfeest zouden de Joden een holocaust op 75.000 voorouders vieren, op touw gezet door Ester. De Joden echter vieren het feest zeer uitbundig.