A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Psalm in woestijn


 

 

Wadi bij Choresa inzif in de woestijn

Zifwoestijn was een midbar woestijn. Later gaat David zuidelijker en komt hij in de jesimoon= een zandwoestijn

 

Psalm  uit Zif

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig lied van David toen de inwoners van Zif aan Saul waren gaan zeggen:Weet u niet dat David zich bij ons schuil houdt?(Psalm 54:1)  

Verraad Zifieten

 

Intussen waren ook enkele bewoners van Choresa uit de woestijn Zif naar Saul in zijn paleisburcht te Gibea gegaan om hem te vertellen dat David zich bij hen verborgen had. De manen van Saul gingen daarop naar de woestijn Zif waar David zich dus had verborgen.Ondertussen waren enkele inwoners  van Zif  naar Gibea gegaan om Saul te vertellen ’Weet u niet dat  David zich bij ons in Choresa schuilhoudt? Het stadje Zif ligt aan de rand van de woestijn op een heuvel en biedt  dus uitzicht op de rotsen en kloven. De Zifieten weten de weg wel in die doolhof en dus hebben zij al gauw door waar David zit. David  behoort ook tot de stam van Juda. Het spreekt wel vanzelf dat zij hem zullen beschermen. Ja, dat zou je denken. David is immers hun stamgenoot, maar Saul is hun koning,de  door God gezalfde koning. ‘Dus moeten we hem gehoorzamen’. David was volgens de Zifieten een populaire aanvoerder, maar als Saul zegt dat hij een opstandeling is, zullen we naar hem moeten luisteren. De Zifieten zijn dus erg gezagsgetrouw. Ze moeten echter op de hoogte zijn van het feit dat Saul de hele priesterstad Nob heeft uitgemoord. Saul is wel Gods gezalfde, maar hij gedraagt zich niet als Gods gezalfde. Sauls redeloze driftbuien zijn zeker algemeen bekend. Toch geven de Zifieten David aan. Dat is heel erg. David heeft al zoveel meegemaakt.We lezen in psalm 54 : 5

Vreemdeling?

Vreemden vallen mij aan. Zij staan mij met geweld naar het leven .Zij houden God  niet voor ogen.

 

Dat is toch vreemd , dat David de Zifieten vreemdelingen noemt. De Zifieten waren toch geen vreemdelingen voor David? Ze behoorden net als David tot dezelfde stam van Juda. Ze wisten drommels goed wie David was en wat voor schurkenstreek Saul had uitgehaald in Nob: alle priesters van Nob vermoord.

 

 Verbijsterd

 

Daarom is David verbijsterd over hun verraad. David weet dat als hun opzet slaagt gaat hij er ook aan gaat. Daarom noemt hij hen vreemdelingen. Ze denken dat Saul helemaal in zijn recht staat. Wat zijn die mensen onrechtvaardig. En daarom bidt David:HEER, luister naar mijn gebed. Hoor de woorden van mijn mond (Ps 54 : 4). David is overtuigt van Gods hulp in Zif. Zie God is mijn helper, de HEER is het die mijn leven draagt”.  In de woestijn van Zif zal David nog meer psalmen gedicht hebben.