A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paulus Handarbeider


Paulus/ Handarbeider

 

 

Het is me eindelijk gelukt een foto te bemachtigen  van een mantel zoals  Paulus die  maakte.Nog steeds worden in het Taurusgebergte de mantels van geitenhaar gemaakt zoas een Turkse handarbeieder laat zien

 

Voor zijn imagobuilding bij de Korintiërs speelde een grote rol dat hij met zijn handen zijn brood verdiende. Hij was toch maar een doodgewone tentenmaker?  Heeft hij niet enige tijd gewoond in het huis van Aquila en hem geholpen met  het maken van tenten? De Korintiërs  vonden dit belachelijk.

Een man zie met zwaar handwerk zijn eigen kost moest verdienen, hoorde bij de ongeletterde onderklasse. Dat was nu eenmaal zo in de Griekse cultuur. Mensen van stand kwamen bij elkaar op de Areopagus om te discussiëren over allerlei onderwerpen, maar werken met je handen was nooit  het werk van redenaars. Maar Paulus stond erg vroeg om de kost te kunnen verdienen

 

 

 

Toen Paulus logeerde bij Aquila heeft hij waarschijnlijk uit de werkplaats van zijn gastheer de Akrokorintos kunnen zien!

Incipit Novum Testamentum 

 

 

 Dit is Pontus in Noord Turkije waar Prisca en Aquila vandaan kwamen. Paulus schreef uit hun werk vertrek zijn eerste brief. Incipit novum Testamentum

 Map Noord Turkije

 

Weet u dat het Nieuwe Testament begonnen is in de armzalige werkplaats van Aquila in Korinte? Aquila en zijn vrouw Priscilla kwamen oorspronkelijk uit Pontus. Die streek lag in  het huidige Noord-Turkije. Het echtpaar was naar Rome verhuist en moest al gauw met vele andere Joden Rome weer verlaten. De heidense schrijver Suetonius vertelt ons dat dit gebeurde vanwege de onlusten die rond een zekere Chrestos! in Rome onder de Joden waren uitgebroken. Keizer Claudius wilde rust in zijn rijk en daarom had hij bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten (Hand.18: 1).

Paulus bij Aquila

Toen Paulus uit Athene in Korinte was aankomen, zocht hij dit echtpaar direct op en trok bij hen in (Hand. 18:3). Aquila en Paulus waren beiden tentenmakers.  Silvanus  en Timoteüs, de naaste medewerkers van de apostel Paulus waren die dag uit Tessalonica in Korinte aangekomen in de woning waar Paulus logeerde (1 Tess. 1:1) Ze hadden  goede berichten over de  Tessalonicenzen meegenomen. De gemeente had  het geloof behouden tijdens de vervolgingen en haar liefde voor de broeders had in heel Macedonië en Achaje grote indruk gemaakt (1 Tess. 3:6 en 1Tess.1:7).Vanuit Athene had Paulus al Timoteüs naar Tessalonica gestuurd omdat hij zich vreselijk ongerust maakte over de situatie daar.(1Tess.3:1).

Gratis

 

Paulus was op zijn eentje begonnen te preken in Korinte. Er kwamen dus vragen over zijn bescheiden positie.Een ander punt was dat Paulus nooit geld had aangenomen van de gemeente in Korinte. Dat vonden ze maar niks. Een redenaar of apostel die zich niet laat betalen voor zijn toespraken laat daarmee toch wel zien dat zijn boodschap weinig waard is. Hij moet wel  een  tweede rangsapostel zijn.

Achaje

 Ik heb er altijd over gewaakt u iets te kosten, die roem zal ik mij nergens in Achaje laten ontnemen (2 Korinthiërs.11: 10) 

Juist in Achaje wilde Paulus geen geld aannemen. Waarom juist dáár niet? Dat had te maken met zijn ervaringen daar. Achaje was net als Macedonië een Romeinse provinie. Maar in Achaje woonden veel wijsgeren en wijsheidsleraars. De belangrijkste steden waren Athene en Korinte. Achaje was Zuid-Griekenland  en Macedonië  Noord-Griekenland. Daar lagen de steden Filippi en Tessalonica.  Achaje had een lange traditie van wijsheidsleraars, die tegen betaling lesgaven in welsprekendheid. Er was grote bewondering voor deze wijsheidsleraars, maar ook felle kritiek: ze zouden het voor het geld doen. Wat zou er nu gebeuren als Paulus zich liet betalen voor zijn evangelieprediking? Dan zou hij de zoveelste wijsheidsleraar zijn. Bewonderd en  gewantrouwd om verkeerde redenen.

 

Minderwaardig beroep

 

 De mensen zeiden:Paulus moet  toch met zijn handen zijn kost verdienen?.De eerste tijd in Korinte logeerde Paulus bij Aquila in ruil voor hulp bij het tentenmaken. Maar toen Silas en Timoteüs in de stad aankwamen, wijdde Paulus zich helemaal aan de prediking. Verdienden die twee dus de kost of hadden zij geld meegekregen uit Macedonië (bv Tessalonica en Filippi)  We weten het niet. Op een gegeven ogenblik was het drietal door hun geld heen. Niemand in Korinte heeft daar iets van gemerkt. Paulus wil het  evangelie gratis blijven brengen. Maar Paulus laat heel duidelijk merken, dat hij helemaal geen problemen had om geld van anderen aan te nemen, maar niet bij de mensen in Korinte waar hij evangeliseerde. Het evangelie moest gratis de huizen binnenkomen. Zijn vrijgevigheid was een beeld van de vrijgevingheid van God. De bewoners zouden de indruk kunnen krijgen dat Paulus aandacht wil kopen. Ze moesten echter leren dat het evangelie niets kost. Je hoefde er niet voor te betalen.

Het zijn deze vier factoren geweest die Paulus gedwongen hebben de gemeente een brief te schrijven. En hij doet dit op ironische wijze vol humor. “Als er zo velen bij jullie zijn die zich op hun afkomst beroepen, laat ik dat dan ook maar eens daarover een boekje open  doen .Zo gaat hij vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. U kunt dat vinden in het elfde hoofdstuk. Paulus eindigt dan zo: “Als ik mij dan toch op iets moeten laten voorstaan, doe ik het op mijn zwakheid”. Paulus blaast niet hoog van de toren, maar hij laat in zijn verkondiging zien hoe kwetsbaar hij is en dat de mens alleen van Gods genade kan leven.