A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie b Griekenland


 

In 12 bestanden hoop ikalle Bijbelse plaatsen die een of andere verbinding kennen met Perzie hier te vermelden

1 Medië

2 Griekenland

3 Godsdienst 

4 Steden

5 Koningen

6 Ester

7 Poerim

8 Daniël

9 Ezra

10 Nehemia

11Na Nehemia

12 Iran  

Xerxes ziet verbijsterd hoe zijn overweldigend grote vloot vernietigd wordt door de Grieken

Gedenkteken van de gesneuvelde Grieken bij Soros na de overwinning op de Perzen bij Maraton. Als aantal wordt genoemd 192. Dat is wel heel weinig, vind ik Zij gaven hun leven voor de afwending van een Perzische bezetting.De voorbereidingen voor de strijd tegen de Grieken werden waarschijnlijk al getroffen tijdens het paleisfeest dat koning Xerxes (Ahasveros) trof in Susa (Ester 1

)

 Zeeslag bij Salamis

 

.De Grieken waren doodsbenauwd toen zij de Perzische vloot zagen komen. Het was een overmacht. De kapiteins van de Griekse steden dreigden te vluchten om hun eigen steden te beveiligen. De Griekse generaal verzon een list en liet een spion boodschappen dat de Grieken zich verzamelden in de haven en gemakkelijk  vernietigd konden worden. De Perzen trapten hierin en toen konden de Grieken niet meer vluchten en moesten wel vechten met de moed der wanhoop

Natuurlijk hebt u wel eens gehoord van Marathon. Maar wist u dat de plaats Marathon een beslissende rol gespeeld heeft in de heftige confrontatie tussen Griekenland en Perzië?  En dat de Grieken bij Marathon Europa bewaard hebben voor een Perzische bezetting?Koning Darius van Perzië leidde namelijk in 490 voor Chr. een kolossale Perzische vloot over de Egeïsche Zee naar Griekenland. De vloot voer naar Eretria op het eiland Euboea. Euboea heet nu Evia.Daar ontscheepte zich het Perzische leger in de vlakte van Marathon om van daaruit  op te rukken naar Athene.

 

Griekse soldaten hadden lansen van 3 meter lang. Ze werden hoplieden genoemd en vielen aan in een falanx= 8 rijen soldaten naast elkaar

 Griekse leger

Miltiades voerde het leger van 10.000 man aan. Het was voor die tijd een machtig en gevreesd leger, want het bestond  uit snelle paarden en geoefende boogschutters. Het Perzische leger stelde zich op in een sterke middengroep en twee zwakkere vleugels. Miltiades , de Griekse generaal, schaarde zijn mannen ook in drie delen,maar met een zwak centrum en sterke vleugels. In het begin van het gevecht won het sterke centrum van de Perzen, maar de Grieken drongen de Perzische vleugels terug.

 Omsingeld  

 

Ze sloten het hoofdleger in en vielen het in de rug aan. De Perzen maakten zich gereed om weg te varen op zoek naar een andere landingsplaats in de buurt van Athene. De Grieken maakten enkele schepen buit. Miltiades wilde de Perzen in Athene vóór zijn. Toen de Perzische vloot die om Attika heen was gevaren, weer hetzelfde leger aantrof als in Marathon, durfden de Perzen niet te landen. Zij keerden onverrichterzake  naar Perzië terug.Na de slag van Marathon stuurde Miltiades  een hardloper naar Athene om de bevolking op de hoogte te brengen. In volle wapenrusting rende hij weg. Hij dacht geen moment aan vermoeidheid en dorst. Ook voor de hitte zocht hij geen ogenblik schaduw. De afstand van Marathon naar Athene bedroeg ruim 42 km. Aan één stuk rende hij voort om in Athene het blijde nieuws te brengen. 

Soros

 Laten we eens gaan kijken in Soros. Dat is een plaats midden tussen de cipressen en olijfbomen waar gesneuvelde Atheners begraven liggen. Toen de heuvel in 1890 werd afgegraven, vond men er aslagen, verkoolde beenderen van mensen en paarden, resten van wapens en vele pijlpunten. 

Darius

 Koning Darius die met zijn grote vloot Griekenland heeft aangevallen  was waarschijnlijk dezelfde als die koning van Perzië tijdens wiens regering de bouw van de tempel kon worden voortgezet en in 516 vóór Chr. voltooid  Door de tegenstand van de Samaritanen was de bouw enige tijd stil gelegd. Het waren in ieder geval de Grieken die Europa gevrijwaard hebben van een Perzische overheersing en later  - na de verovering van Alexander van Macedonië – de taal geleverd hebben voor de verbreiding van het Evangelie door Europa. Totaal en definitief werden de Perzen verslagen door Alexander de Grote in het jaar 333. Dat was in de slag bij Issus. Toen regeerde een andere koning Darius over Perzië.  De rol van Perzië was voorgoed uitgespeeld.