A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pithom en Raamses


Pithom en Raämses

Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte  die Jozef niet gekend had (Exodus 1:8)

De koningen  die Jozef nog gekend hadden waren van de Hyksosdynastie.  Zij hadden de Hebreeën allerlei privileges gegeven.  Met de komst van Thoetmozes I wordt het anders en nog erger werd het toen Ramses II aan de macht kwam. 

Deze koning liet het volk Israël de voorraadsteden Pithom en Raämses bouwen. [1]Het is wel zeker dat deze Farao een Farao van een nieuwe dynastie was, de 19e dynastie van wie Ramses II  de bekendste is. (1298-1235).

 

Dit is het enige beeld dat in Gosen uit de modder is opgegraven. Het beeld is nu in een museum ondergebracht.

Onlangs  heeft men het zes verdiepingen hoge beeld van Ramses II verhuisd naar een plek waar het niet verder  aangetast  zou kunnen worden door de uitlaatgassen van het verkeer. Het stond namelijk in Heliopolis, nu een drukke buitenwijk van Cairo

Deze mummie is er nog over gebleven van machtige Ramses II die zichzelf als een god beschouwde.

Vóór deze Farao regeerden over Egypte vertegenwoordigers van de 18e dynastie van wie  Toetmozes I, de II en de III , de enige vrouwelijke Farao Hatsjepsoet  en Toetanchamon de bekendsten zijn.

De nieuwe Farao's  die Jozef niet gekend hadden, wilden niets meer te maken hebben met Jozef.  Zij trokken zich niets meer aan van de privileges die de nakomelingen van Jakob in Egypte hadden verworven.

Zij werden later door Farao's als Ramses ingeschakeld voor de arbeidsdienst van ambitieuze bouwprojecten te Pithom en Raämses.

 

 Van Memfis naar Thebe

Inmiddels was de hoofdstad van Egypte ook verplaatst van Memphis naar Thebe, waarmee het Nieuwe Rijk een aanvang nam, en de Farao's niet meer begraven werden in de piramiden, maar in het Dal der Koningen op de westelijke over van de Nijl, tegenover Thebe.

Er zijn tegenwoordig maar weinig geleerden die nog twijfelen aan deze dwangarbeid-traditie.

Raämses heeft echt bestaan.  De stad lag even ten noorden van het huidige Faqoes.  Het moet voor die tijd een enorme stad zijn geweest. 

 Resten van de stad zijn over een oppervlakte van 10 km2 opgegraven.

Toch heeft de stad zijn bouwheer Ramses  II niet meer dan drie eeuwen overleefd. 

Zij is grondig van de aardbodem verdwenen.

 Ze is onder het Nijlslib terecht gekomen. Niemand wist meer precies waar die stad had gelegen. Het enige dat men wist dat ze in de oostelijke Nijldelta had gelegen.

 Nu heeft men enkele jaren geleden een huizen hoog beeld van Ramses gevonden in die regio.

 Het is net boven het voetstuk afgebroken. Het stond  er aan de ingang van een van de vele tempels die Ramses II liet bouwen.

Op dat voetstuk lazen de geleerden Het domein van Ramses, geliefd door Amon, groot in victorie.

Het was natuurlijk  een totaal andere Farao dan de Farao die het volk gastvrij ontving en de clan van Jakob het land Gosen toewees[2] .

Hyksosdynastie

 

Vele geleerden nemen aan dat die Farao behoorde tot de zogeheten Hyksosdynastie.

Ik zou hem willen noemen de Farao van de gastvrijheid.

Deze Hyksos waren Aziaten. Ze waren Egypte binnen gevallen, hadden de macht van de Farao's  in Opper-Egypte overgenomen en hebben bijna een eeuw de lakens uitgedeeld in Egypte.

 Als mede-Aziaten waren deze 'uitheemse' Farao's vriendelijk voor Jozef, zijn vader en zijn broers. Deze Hyksos hebben ook het paard in Egypte ingevoerd.

Als we nu lezen dat er een nieuwe koning kwam in Egypte die Jozef niet gekend had, ligt het voor de hand aan te nemen, dat hij  behoorde tot een nieuwe, zuiver Egyptische dynastie, die de Hyksos het land had uitgejaagd.

 De verdrukking van de Hebreeën zou dan beginnen met een opleving van een nieuwe golf van nationalisme; Egypte v oor de Egyptenaren.

Weg met de Hyksos! Weg met de Hebreeën!

Eerste pogrom farao

Het is juist de Farao van  het verdrinkingsbevel geweest die Syrië en Palestina heeft veroverd. Hij was ook de Farao van de eerste pogrom . 

Hij was ook de eerste farao die zijn laatste rustplaats vond in een bergspleet in de vallei der koningen. [3]


  • [1] Exodus 1: 11
  • [2] Genesis 47:11
  •  [3]  Met velen neem ik aan dat we in Exodus 1 te maken hebben met Thoetmoses I (1530-1520 voor Chr, Hij was de Farao van het verdrinkingsbevel.   De Farao die Mozes wilde doden (Ex. 2:15) moet dan Thoetmoses III geweest zijn en de farao van de uittocht  Amenhotep  II.
  •  Ramses II de Farao die het langst van alle farao's geregeerd heeft (1298-1235) en wiens beeld  je overal in het antieke Egypte kunt tegenkomen – tot Aboe Simbel toe, was dus niet de Farao die begonnen is het volk der Hebreeën te onderdrukken., maar hij is wel begonnen met de bouw van de steden Pithom en Raämses.