A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Put als kerker


 

 

Kerker waar Jezus fgevangen zat. Met een touw onder de oksels werd Hij hierin  neergelaten op de avond voor Goede Vrijdag

Geselplaats. U ziet nog de openingen in de rotswand waardoor de touwen getrokken waren waarmee  enkels en polsen werden vastgebonden voor de geseling (40 min een slagen) Zelfs het kuiltje in de grond voor de verdovende wijn is zichtbaar Hier  boven deze geselplaats -verscheen Jezus voor Kaafas.

 

 

Put als kerker Hij heeft mijn roep om hulp gehoordHij trok mij uit de kuil van het graf.uit de modder, uit het slijk (Psalm 40;3)  

Een droge put werd vaak als kerker gebruikt. Voor zover ik weet hebben drie mensenuit de Bijbel in zo’n put gezeten:Jozef, Jeremia en Jezus. Heel vaak bevond zich zo’n kerker onder de gevangenis, die in de  bodem van kalksteen uit gehouwen was. Het was een  benauwde,vochtige kleine ruimte, vaak ook verblijfplaats van ongedierte.Een put waarvan de bodem bedekt was met drek, modder en slijk.Het was een vreselijke plek.

 

Psalm 40

 

Psalm 40 beschrijft zo’n put. David zat er eens gevangen. De arrestant werd met een touw onder de oksels daarin neergelaten.Als je daarin terecht kwam, kon je er nooit meer uitkomen. Ps 40 is ee npsalm van David. De psalmen van David vinden hun belichaming in Jezus.Jezus kende de psalmen. Zijn laatste kruiswoord was een citaat uit de psaalmen: ‘in uw handen geef ik mijn geest’. Ps 40 gaat in Hem in vervulling.Hij kwam in die put niet terecht als martelaar, maar als middelaar. Hij was geen slachtoffer, maar offeraar. Hij offerde zijn eigen leven op. Zo verzoende Hij ons met de HeiligeGod  Zijn  Vader redde Hem door Hem uit de dood op te wekken.

Put van Jezus

 

Jaren geleden kreeg ik eens de gelegenheid die kerker te bezoeken.Het was de kerker onder de gevangenis van het hogepriesterlijk paleis op de Sionsheuvel; Jezus heeft daar de donderdagnacht voor het Pascha doorgebracht, voordat Hij afgevoerd werd naar Golgota.

Toen we daaar diep onder de grond in die ex-kerker stonden, maar nu zonder modder en slijk en met een goede verlichting zei de pater met wie ik toegelaten werd met ontroering in izjn stem:”Dit is authentiek, dit is echt. Hier is onze lie ve Heer en Heiland ook geweest op de laatste dag van zijn leven.”

.De kerker   was netjes opgeruimd.  Er stond een klein altaartje.We weten zeker dat Jezus hier ook geweest is. Het was de donderdagnacht vóór Goede VrijdagDe ruimteis – voorzover ik weet – al tientallen jaren afgesloten voor toeristen. Ik ben nog altijd blij dat ik indertijd een foto heb genomen.Hebt u misschien ook nog een fotokunnen nemen? Stuur hem dan mij eens toe Ik heb ook een foto genomen van de geselplaats en de trappenstraat.Kijkt u maar eens naar

 

Hogepriesterlijk paleis (1)

  

Daar vind u trouwens nog meer afbeeldingen en foto’s: De geselplaats, de gevangenis en de kerker bevinden zich nog steeds onder de ‘kerk van de kraaiende haan’ diep verborgen in de rotsgrond waarop het hogepriesegerlijk paleis was gebouwd. Kijkt u maar naar  Hogepriesterlijk Paleis (1) Daar vindt u ook een duidelijk kaartje van de sionsheuvel met het paleis van Kajafas, Herodes’ palei en de restanten van het lpaleis van de Hasmoneeen. Daar zijn ze nu druk  bezig met opgravingen. Deze Sionsberg lag vroeger natuurlijk binnen de begrenzing van de oude stad Jeruzale. Nu ligt de sionsberg buiten  de  Turkse muren van Jeruzalem.Heel boeiend!