A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pinkstergeest 2


Pinkstergeest

 

Ze was stervende. Je zag heel duidelijk dat het niet lang meer zou duren.Je kon geen gesprek meer met haar voeren.Plotseling richtte zij haar hoofd op.Keek me aan en begon met duidelijke stem  te zingen:

 Dan ga ik op tot Gods altarenTot God, mijn God de bron van vreugdDan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijne goedheid parendie na kortstondig ongeneugt

mij eindeloos verheugt.(Ps.43:4 oude berijming)

 

Dan?

Wanneer is dit? Dat zong de Israëliet op de sabbat en op de feestdagen wanneer hij met duizenden landgenoten zich naar de tempel begaf.

Opgaan ?

Als je naar de tempel ging m moest je ehoorlijk klimmen.want de tempel lag op een heuvel.Dat was vooral het geval als je vanuit Jericho de tempelberg naderde.Meestal liepen de pelgrims vanuit het Jordaandal naar Jeruzalem. Niet via Samaria.Ze liepen dan via Jericho en het hoogteverschil tussen Jericho en Jeruzalem bedroeg ruim 966 meter.Het was dus inderdaad een ‘opgaan’!

Altaren? 

 

De altaren waren het b randofferaltaar en het reukofferaltaar, symbolen van Gods aanwezigheid.Op het brandofferaltaar werden de offers der verzoening gebracht en het reukofferaltaar was een aanduiding van de volmaakte toewijding en overgave aan God. Deze psalm kan ook de nieuwtestamentische gemeente zingen, want die altaren symboliseren de woonplaats van God door alle eeuwen. En ook aan het einde van zijn leven kan de gelovige dit zingenwaant  Christus Jezus heeft het volmaakte offer aan het kruis gebracht, waardoor wij met God verzoend zijn en Hij kent ook de volmaakte overgave en toewijding aan God, zijn hemelse Vader. Hij voor ons.

Juichend  

Waarom juichend? Om dat Hij de bron van vreugde is. Hij zal je met open armen ontvangen, zoals de verloren zoon moest huilen van blijdchap toen hij zijn vader naar zich tot zag rennen en hem in zijn armen sloot en zei:”Jò wat ben ik blij dat je weer terug bent.

Kortstondig ongeneugt

Alle ellende die de mens kan meemaken wordt kortstondig vergeleken met de duizelingwekkende en indrukkende toekomst. De stervende gelovige mag zingen: dan ga ik op tot Gods altaren, tot God

Mijn God

Zijn God is geen God op verre afstand. Hij is mijn God, jouw God, Uw God en onze God. De God van ons soort mensen. Een zeer menslievend God.Hij is heel dichtbij:

Heer,hoe zijt Gij aanwezig

En hoe onzegbaar ons nabij

Gij zijt gestadig met ons bezig,

Onder uw vleugels rusten wij.

.