A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie d Steden


 

Er zijn vier steden die in Perzie een grote rol speelden: Babylon, Susa, Ecbata en Persepolis  

Babylon

Ik vind dit een schitterende reconstructie van Babylon

Hange4nde tuinen van Babylon

In één adem met de Perzen werden de Meden genoemd (wet van Meden en Perzen). De Meden woonden noordelijker en in hun gebied was het klimaat veel kouder. De Perzische koning woonde in de lente en in de winter in Susa en Babylon, maar hij had als zomerresidentie Ecbatana gekozen waar het in de zomer heerlijk koel was, maar in Babylon en Susa verstikkend heet.

Ecbatana

Ecbatana was veel koeler dan Susa. Ik vermoed dat Ester heel vaak hier woonde, omdat het niet zo verstikkend warm was. Daarzom zal zij ook hier wel begraven zijn.Interessante plaats om haar graf te bezoeken!

 

Graftombe van Mordechai.

 

Ecbatana  was de bakermat van de Meden. Persepolis was meer een ritueel centrum, een creatie van Darius.. In Babylon  ging koning Cyrus wonen. Van uit die stad  gaf  Cyrus de gereedschappen die nog over waren van de tempel van Salomo terug aan de Joden. Zij mochten  terugkeren naar Jeruzalem. Daniël 5 verplaatst ons in de tijd van de ondergang van het Babylonische rijk door de Perzen. Babylon was dus eerst de hoofdstad van Perzië. Darius woonde in Babylon, Susa, Persepolis en ‘s zomers in het koele Ecbatna bij de Kaspische Zee

Susa 

luchtfoto Iraanswe archeologen van susa

Hier lag Susa vroeger als hoofdstad van Elam

Nu is het nog slechts een ruine

De meest bekende en belangrijkste stad was Susa. Deze plaats wordt ook wel Susan genoemd.Susa was de hoofdstad van het Perzische rijk van Ahasveros, die ook Xerxes (485-465) wordt genoemd. Hij was de opvolger van Darius.  De ruïnestad heet nu Schusch en ligt 300 km ten noorden van de Perzische golf. De stad Susa was trouwens maar één van de residentiesteden van de Perzen. Andere waren  Persepolis, Ekbatana en Babylon, De twee laatst genoemde  steden  waren vroeger de hoofdsteden van de voormalige, onderworpen rijken Medië en Babylonië, terwijl Susa de hoofdstad van het vroegere Elam geweest was. (zie bij Elam). Regeringszaken werden afgehandeld te Babylon en te Susa. In Susa speelt zich de geschiedenis af van het boek Ester. Door de opgravingen heeft men nu een beeld van de plattegrond van het paleis.  De harem, het vrouwenverblijf, (Esther 2:3) was door een gang met het binnenhof van het koninklijk paleis verbonden.  Het blijkt nu dat die gang recht tegenover de open troonzaal van het koninklijk paleis was gelegen. Toen dus Ester door die gang liep, werd zij direct door de koning  gezien.  Als Ahasveros na zijn vele veroveringen koningin Wasti als showmodel aan zijn rijksgroten wil vertonen, weigert deze vorstin dat en wordt daarna verstoten. In het begin van het boek Ester maken we een groot paleisfeest mee in de burcht Susa.  Waarschijnlijk had Xerxes in het derde jaar van zijn regering alle rijksgroten, functionarissen en bevelhebbers naar Susa geroepen om zijn aanvalsplannen  tegen de Grieken te bespreken (Ester 1:2). Zie verder bij Perzië / Griekenland. 

Persepolis

 

Schitrterende ' staircase'                       

Beroemde leeuwfiguur van Perspolis

  Persepolis was veel meer een ritueel centrum, een schitterende omlijsting voor het koningschap.  Het was niet de vaste woonplaats van de koning.  In Persepolis woonde hij slechts enkele weken per jaar. Hier waren door middel van reliëfs alle volken in steen verzameld. Hier werden bepaalde ceremoniën uitgevoerd