A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paulus de apostel (1)


Paulus de apostel (1)

 

In lystra werden we heel hartelijk ontvangenIk laat hier enkele foto's zien van de boerenfamilie bij de tel van Lystra Mijn vrouw zit hier op de fiets van een Turkse jongen en Ik reed met de groentekar mee naaqr de markt Die kar zie je op een andere foto hier. Op de zesde foto namen we afscheid.

   

Westers Christendom benaderde Paulus lange tijd dogmatisch. Augustinus heeft hiervoor de basis gelegd bij Luther en Calvijn.

Godsdiensthistorische benadering

In de 19 e eeuw komt de liberale godsdiensthistorische benadering opzetten. Die staat onder invloed van de Verlichting, een geestelijk, wijsgerige  stroming die alle nadruk legde op het rationalisme en elke invloed van Gods kant ontkende. In de boeken van Erik Meijer over Paulus herkennen we deze stroming opnieuw. Ik denk vooral aan zijn  boek Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome. Het mooiste boek vind ik nog altijd dat van ds H,Amelink “Paulus de apostel en zijn evangelie” .Toch wordt ook in onze tijd weer aandacht gevraagd voor een ander accent in de boodschap van Paulus. Je moet er eens op letten hoe vaak bij hem de uitdrukking ’in Christus zijn’ voorkomt.

’’In Jesu   Christo”

Paulus favoriete uitdrukking voor de gemeenschap met Christus is  de spreekwijze ‘in Christus’  Die uitdrukking komt 164 maal in het oeuvre van de apostel voor in allerlei variaties.

De hele christelijke existentie wordt in die twee woorden weergegeven. De nieuwe werkelijkheid waaraan de christen deel heeft wordt samengevat in die ene uitdrukking: in Christo Jesu Hieronder volgen enkele teksten.

Voorbeelden

Als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel (2 Cor. 5 : 17) * Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom. 8 : 1)  *  Mensen die in Christus leven, zullen ook in Hem sterven (1 Thess. 4 : 16) * We zullen ook in Hem levend gemaakt worden 1 Cor. 15:22)

Dit geldt niet alleen personen, maar ook de kerk. Aan de Philippenzen schrijft hij “aan al de heiligen in Christus Jezus”,  en hij spreekt tot gemeenteleden als ‘gelovigen in Christus Jezus’ (Efeze. 1 : 1, Col. 1 : 2). In Rom. 16  schrijft Paulus over “mannen die reeds vóór hem in Christus geweest zijn’ en over ‘Apélles die in Christus beproefd gebleken is’

Nieuwe werkelijkheid

Het christelijk leven is voor Paulus niet slechts een herinnering aan een inspirerende en voorbeeldige figuur die eens geleefd heeft en toen weer verdween.  Het is geen vluchtige extatische beleving. De pelgrimsreis is geen moeizaam voortsukkelen op een eenzame weg. Nooit is de pelgrim alleen. Christus is. altijd “route en regio”.De christen is altijd  “in Christus”.

“ ‘In Jesu”

Wat betekent het voorzetsel ‘in’ ?  Het   “in Christus-zijn”  is niet alleen maar het fundament of de diepste wortel van het christen-zijn, maar het is een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe realiteit binnen het dagelijkse leven zelf! Het is het diepste onzegbare, mystieke  mysterie van het christen-zijn.