A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perkament / Papyri


Hier lag de beroemde bibliotheek van Pergamum. De naam Perkament is afgeleid van deze plaats.Daar vond men een andere methode uit om een boekrol te mken. Papyrus kwam uit Egypte, maar toen dit land zijn grenzen sloot  moest men wel iets anders verzinnen om op te schrijven: een geprepareerde dierenhuid

 

Je had vroeger perkamenten en papyri. In Mesopotamië gebruikte men kleitabletten. De productiekosten  van kleitabletten waren er heel laag, want klei kostte niets en als je klei ging bakken kon het eeuwen mee. Soms  bevatte een document weinig tekst. In dat geval konden verschillende documenten op één rol gezet worden. Dat zien we bij voorbeeld  bij de 12 kleine profeten. Daarom staan ze nu keurig gebundeld bij elkaar. Andere documenten waren  te lang voor één rol. Dat is ook de reden dat we nu bij de boeken van Samuël, Koningen en Kronieken twee boeken tegen komen, 1 en 2 Samuël bijvoorbeeld.We kunnen onderscheiden tussen papyri, perkamenten, kleitabletten en codices.

 

 

Codex

 

 Papyrusrol

 

Codices\

 

Wat zijn codices? Codices is het meervoud van codex. Zie bv bij Sinaï-Katharinaklooster bij de Sinaïcodex. Op die codex staat het hele Nieuwe Testament. Een codex is een stapel papyri-of perkamentenvellen, die in het midden zijn gevouwen en aan de achterzijde zijn samengebonden. Nu kunnen we begrijpen dat het moderne boek is afgeleid van de codex. Omstreeks 300 na Christus was de codex net zo gewoon geworden als de boekrolOmdat de Bijbel niet uit  codices bestaat, maar uit boekrollen was het niet eenvoudig om de volgorde altijd te goed te bepalen. Bij een codex werden de bladen die bij elkaar hoorden, aan elkaar gebonden. Boekrollen konden kris en kras door elkaar liggen.Natuurlijk was de canonisering erg belangrijk. Wat is dat eigenlijk: canonisering? Canonisering betekent dat een beperkt aantal teksten in een bepaalde gemeenschap als bindend werd voorgeschreven. Maar dat was geen willekeur. Dat bindend karakter werd door de kerk pas vastgesteld, toen de gemeente die geschriften algemeen aanvaard had als het levende Woord van God.

Ontvangen

De Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft dan ook duidelijk beleden dat zij ook de boeken van de Hebreeuwse Bijbel als heilig en canoniek heeft ontvangen. Die boeken waren door de christelijke gemeente ontvangen als een groot geschenk uit de handen van God.