A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Patara :geboorteplaats Sint Nicolaas


Pátara

en van daar  koersten wij aan op Pátara (Hand.  21: 1)[1]

Triomfboog in Patara. Hier achter trof ik tot mijn verbazing een granarium aan dat de Romeinen gebruikten voor het opslaan van graan voor de militairen die in Asia gelegerd waren.

De natuur in Patara is ruig en ruw

Nergens hebben we zulke mooi grafhuizen gezien als hier in Lycie.

 

In een zeer uitvoerig reisverslag vertelt Lucas hoe Paulus en zijn reisgenoten na een ontroerend afscheid van de oudsten van Efeze uit de haven van Milete vertrokken. 

 Paulus wilde heel graag nog vóór het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Met een kustvaartuig kwamen ze in Pátara aan.

 Pátara lag aan de zuidkust van het tegenwoordige Turkije. Het was in de tijd van Paulus de havenstad van Xantos, de hoofdstad van Lycië.

Om naar Palestina  te kunnen  oversteken was het kustvaartuig niet voldoende. Daarvoor  hadden zij een zeewaardig schip nodig 

Zo'n zeewaardig schip  was bijvoorbeeld een Alexandrijns korenschip dat regelmatig  Pátara aandeed op de terug weg van  Rome.

Granaria graanpakhuizen

Op de heenweg had zo'n schip vaak een gedeelte van het Egyptisch graan gelost in het granarium van Pátara[2] voor de legioenen van Rome in Anatolië terwijl het overige graan  naar Ostia, de haven van Rome werd vervoerd.

Waarschijnlijk kwamen in Pátara nogal wat schepen  aan die de oversteek  over de Middellandse zee maakten.

Paulus en zijn reisgenoten  moesten wel zoeken,  maar na enige tijd hadden zij toch zo'n schip gevonden.

Wellicht was het zo'n Alexandrijns korenschip dat via Fenicië en Palestina  op weg was naar de thuishaven Alexandrië in Egypte. Er staat met nadruk nadat zij een schip gevonden hadden.  [3]

Geboorteplaats van Sint Nicolaas.

Sint Nicolaas is bisschop van Myra  geweest, dat  vlak bij Pátara lag, maar zijn ouders woonden in Pátara waar hij geboren is en zijn jeugdjaren  heeft doorgebracht.

 Het is wel zeker dat hij ook bij de haven gespeeld heeft, die nu weliswaar helemaal verzand is, maar die in zijn tijd een haven van formaat was, de enige  haven die in Lycië een Romeinse vloot kon herbergen. 

Je kunt je nog steeds door  het kreupelhout en het zand heen worstelen om de ruïnes te zien van al die gebouwen die in de tijd van Sint Nicolaas  stonden te schitteren in het felle licht van de oosterse zon, zoals het theater en de goed geconserveerde Korintische  tempel.

 Sint Nicolaas heeft waarschijnlijk ook als kleine jongen gezien hoe de schepen met de honderden  pelgrims voor het Orakel[4] van Apollo de haven kwamen binnenlopen, en hoe vele andere bezoekers van de stad de Thermen van Vespasianus bezochten, die we  nog in vrij goede staat aantreffen. 

 

Myra

 

Toen Sint Nicolaas bisschop van Myra werd, was het al weer een paar honderd jaar geleden, dat Paulus ook dáár heeft rond gelopen. 

 Maar toen was hij niet op weg naar Jeruzalem, maar als gevangene naar Rome. [5]. Sint Nicolaas heeft als kleine jongen ook wel gespeeld in het gebied even buiten Pátara, dat geheel overeenkomstig de Lycische hartstocht voor grafkunst  nog steeds bezaaid is met sarcofagen.


[1] Paulus heeft tijdens zijn zendingsreizen meestal gebruik gemaakt van een kustvaarder.  Zo'n schip voer van het ene eiland naar het andere en van de ene havenstad naar de andere. Men voer dus langs de kust. Dat was wel nodig omdat men niet beschikte over een kompas of een zeekaart. Men oriënteerde zich op de kust. Bij het varen langs de kust maakte men voortdurend gebruik van de wisseling van land-en zeewind. 's Avonds woei de wind meestal van land af naar zee.

[2] Het graanpakhuis dat keizer Hadrianus heeft laten bouwen verkeert in een opmerkelijk goede staat. Het heeft weliswaar geen dak meer, maar je krijgt toch een goede indruk van de geweldige opslagruimte van dit graanpakhuis.

[3] Hand 21:2 En nadat wij een schip gevonden hadden, dat naar Fenicië zou oversteken., gingen wij aan boord en voeren af. Daarbij zal de schipper gebruik gemaakt hebben van de zeewind in het zeil., dus de westenwind,  in Milete moest hij het natuurlijk hebben van de landwind! Je kon niet met elke wind de zee kiezen. .

[4] Het ijverde met het orakel van Delfi  in scherpzinnigheid

[5] Hand. 27:5  Hier trof de hoofdman die verantwoordelijk was voor Paulus ook een Alexandrijns schip aan.  Maar dit schip voer dus in omgekeerde richting.  Niet naar   het oosten, maar naar het westen, naar Rome