A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paulus de apostel (overzicht)


 

Zie ook bij Bijbelseplaatsen:

Paulus zendingsreizen

Paulus als schrijver

Paulus 1e,2e, en 3 zendingsreis

Paulus reis naar Rome

Paulus afscheid (bij Efeze C)

Paulus preken (bij Efeze D)

en bij

Onderwerpen:

Paulus leven en werk (Het volledige verslag!)

Paulus en Jezus vergeleken

Paulus en Jezus parallelle levensloop

========================================

Paulus heeft ontzettend veel gereisd. Dit is de Via Egnatia die van Byzantium aansloot op de via Appia. Mijn dochter stuurde mij gisteren een foto van de Via Egnatia tussen Beria en Tessalonica. Hier hebben Paulus en Marjolein dus gelopen!!

 

Op een mozaïek uit Berea wordt Paulus afgebeeld met een volle baard en een krachtig voorkomen. Wat zegt hijzelf? “Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe (2 Kor.10:1). En in 2 Kor. 10: 10”Er zijn er die zeggen;’in zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak.’ Aan weerszijden van de nimbus (stralenkrans) staan in het Grieks de woorden :’De heilige Paulus’ Hij houdt hier zijn perkamentenrollen vast. 

Portret van Paulus op  een  mozaiek in Turkije

Paulus-jaar
In juni 2008 heeft Paus Benedictus XVI het Paulus-jaar geopend tijdens een vesperdienst in de basiliek van Sint Paulus-buiten-de-muren in Rome. De paus ontsloot een toegangsdeur die normaal gesloten is.

Het vleesgeworden Woord. Dit is een foto die ik genomen heb van een afbeelding van Christus in de zuidelijke galerij van de Aya Sofia te Istanboel.een hoogtepunt van Byzantijnse mozaïekkunst!

De uitdrukking van mededogen en innerlijke ontferming op het gezicht van de Christus getuigen van een buitengewoon groot vakmanschap.

Hij is een tempel van de levende God! De prediking van Paulus was voor honderd procent  Christusverkondiging. Zijn theologie was niet Jesucentrisch, maar Christocentrisch omdat de gekruisigde, opgestane en verheerlijkte Heer in het stralende middelpunt van zijn gedachten stond.

 Dit is de Sint Paulus buiten de muren in Rome. Op deze plek zou de apostel onthoofd en begraven zijn.

 Hier eindigde de missie van de apostel.