A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gabbata


 

 Mozaiekterras

 

Pilatus liet Jezus naar buiten brengen en hij nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras in het Hebreeuws Gabbata (Joh. 19:13)

 

De naam Pontius Pilatus met die van keizer Tiberius is ingekerfd in een steen in Caesarea aan Zee. Daar woonde de .prefect (stadhouder) Pontius Pilatus.De eerste twee letters van Pontiuis >Pilatus kun je niet meer zien.

De plaatsen Getesémane en Golgota kennen de meeste christenen wel. 

De plaatsnaam Gabbata is veel minder bekend. In Getsémane is Jezus gearresteerd door de tempelwacht en op Golgota is Hij gekruisigd en gestorven, maar  op Gabbata is Hij veroordeeld door Pontius Pilatus.[1] 

Gabbata is daarom voor ons één van de meest heilige plaatsen, omdat de Heiland dáár voor ons onder het gericht van God is doorgegaan. Dat was in de residentie van Pontius Pilatus in Jeruzalem.In het paleis in de Bovenstad. Dus niet in de  burcht Antonia, zoals men tot nu toe dacht.

 Hij is daar voor ons als schuldige veroordeeld, opdat wij vrijgesproken zouden kunnen worden.

Waar lag Gabbata?  De voorgeleiding, de geseling en de veroordeling  van Jezus moet hebben plaats gehad in het paleis van Pilatus in de Bovenstad. en niet in het garnizoenscentrum van Jeruzalem, de burcht Antonia.

Dit geweldige kazernefort was door Herodes de Grote gebouwd als een veilige uitwijkplaats als er een oproer zou ontstaan onder de Joden. 

 Met zijn vier zware hoektorens sloot dit indrukwekkende bouwwerk de noordwestelijke hoek van het tempelplein af

De onderhandelingen met de Joden zullen niet op het ruime plein vóór de burcht hebben plaats gevonden. Het was op deze vrijdag de voorbereiding op de sabbat. En dan nog wel de sabbat van het Joodse Paasfeest.  Geen jood zou zich willen verontreinigen door het erf van een heiden te betreden.

De bespotting en de geseling door de Romeinse soldaten zal plaats gehad hebben op het ruime binnenplein. (Joh.19:1,2. van het paleis.) Daar hebben de soldaten Hem een kroon van doornen opgezet.

Daarna heeft Pilatus Hem naar buiten gebracht.  Daar op de hoge trap van het 'rechthuis', het praetorium werd Jezus geshowd aan het volk dat onder aan die hoge trap stond.

 Zie de mens

 

Hij stond daar met de doornenkroon en het purperen kleed  om.

De menigte die onder aan de trap in de voorhof der heidenen van het tempelplein stond, kon Hem zo goed  zien. "Zie de mens" riep Pilatus boven aan de trap tot het volk. Maar het volk schreeuwde: "Ieder die zichzelf koning maakt verzet zich tegen de keizer. 

 En als u deze Jezus loslaat bent u geen vriend van de keizer meer.[2]"

Daarna ging Pilatus weer met Jezus naar binnen en interviewde Hem.(Joh.19.)  Bent u nou echt de Koning der Joden?

Ik geef nog één bijzonder detail door van deze plek. 

 Op één van de  grote stenen is met ruwe hand het zogenaamde koningsspel ingekrast.  Dat was een soort dobbelspel, dat de soldaten uit tijdverdrijf speelden.

De verliezer werd daarbij tot spotkoning uitgeroepen.  Hij moest zich alles laten welgevallen.  Maar hij  kreeg ook het recht om een ander in zijn plaats te stellen.

 Heeft de verliezer van dit spel misschien de Joodse gevangene J. van N.  aangewezen als zijn plaatsvervanger? We weten het niet.

Wel kun je nog steeds  in de hoek van de vloersteen de hoofdletter B herkennen, de eerste letter van het Griekse woord Basileus,.  dat koning betekent. Jezus wil ook zo genoemd worden: Koning der Joden, Hoofd van de kerk en Heer der wereld.


[1] De stadhouder was ter gelegenheid van het Joodse Paasfeest in Jeruzalem. Zijn eigenlijke residentie was Caesarea aan de Middellandse Zee. [2] De officiële term van de stadhouder Pontius Pilatus luidde amicus caesaris, vriend van de keizer.  In roerige streken benoemde de senaat  van Rome geen landvoogd, maar  stelde de keizer een van zijn vertrouwelingen aan als gezagsdrager en deze droeg  vervolgens de naam 'vriend des keizers'